Mumine Ahlak ve Güzel Ahlak / Güzel huy ve Sıfatlar Forumundan Yardımlaşma ve Yardımlaşmanın Önemi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yardımlaşma ve Yardımlaşmanın Önemi

  Reklam
  Yardımlaşma ve Yardımlaşmanın Önemi  Yardımlaşma ve Yardımlaşmanın Önemi
  a)Yardımlaşmanın Önemi:
  Genellikle ifâde edildiği gibi İslâmiyet bir yardımlaşma dinidir İslâmiyetten önce de sonra da hiç bir din ve fikir sistemi onun kadar bu konuya eğilmemiş yardım anlayışını ve bu anlayışın uygulanışını bu kadar geniş boyutlara ulaştıramamıştır

  Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz bu gerçeği, hayatımızın her anında görüyoruz Geçmişte olduğu gibi, şimdi de hayatı paylaşan insanlar, aynı düzeyde değillerdir, örneğin zayıfı, güçlüsü, fakiri, zengini,erkeği, kadını gibi Böyle insan toplulukları beraber doğup, beraber ölürler Bu beraberlik “hayat”ın kaynağını oluşturuyor

  Ancak bu farklı insanlar, yaşadıkları süre içinde birbirlerine ihtiyaç duyarlar Zenginler bile fakirlere ihtiyaç duyar Hiç bir zengin benim kimseye ihtiyacım yoktur diyemez O insan servetini çalıştırdığı insanların gücü ile kazanır Zira kimi çalıştırıyorsa ona muhtaç demektir

  İnsanların birbirlerine muhtaç olmaları, aralarındaki yardımlaşmaları zorunluluğunu ortaya çıkarırYardımlaşma toplum halinde yaşamanın sonucudur

  Cenâb-ı Hakk: “İyilikte ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın” buyuruyor Zekat vermenin, güzel söz söylemenin, ve daha pek çok şeyin, iyi olarak kabul edersek, yardımlaşmanın sınırını sonsuz olduğunu anlarız
  Yardımlaşmanın konusunun içinde, maldan sevgiye kadar herşey verilebilir Verme işi bazan zekat fitre gibi mecburi olduğu halde, bazan tamamen isteğe bağlıdır Bu vermenin sınırı yokturBu yardımın dışında, müslümanlar birbirlerine sevgi ile bağlanmak zorundadırlar

  b) Yardımın İnsanların ve Toplumların Yaşamlarındaki yaptığı değişiklikler:

  1- Yardımla yoksullar korunmuş olur Onlara yapılan maddi yardımlar, onların hırsızlık gibi kötü yollara sürüklenmesini engeller
  2- Yardım yapanla yapılan arasında sevgi ve ülfet doğaryardımla topluma kazandırılan insanlar kin, hased, düşmanlık gibi kötü huylardan kurtulur, kimsenin malında gözü olmaz
  3- Hz Muhammed, müslümanlara yardım edilenin değil, yardım eden kişi olmalarını bildirmiştirSıkıntı zamanında müslümanlardan yardım, anlayış ve sevgi görenler, sıkıntılarını atlatınca, alan değil veren kişiler olmaya çalışacaktır

  4- Zekât, sadaka ve diğer maddî yardımlar, müslümanların güçlü olmalarında, birlik ve beraberlik içinde bulunmalarında en büyük etkendir Yardımlaşma, zenginle fakir, tokla aç arasındaki uçurumu kapatır ve sevgi, saygı bağı kurar

  5-Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur Fakirlik ve bununla gelen dilencilik ortadan kalkar

  c)Yardımlaşma Çeşitleri:

  1-Maddî Yardım:

  Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah’ındırFakat, Cenâb-ı Hakk, yerde ve gökte bulunan bütün varlıklar, yüce katından bir lütuf ve bağışlama olarak, insanların hizmetine vermiştir Varlığın sahibi olan Allah Teâla, bunu, kullarından dilediğine verip dilediğinden alacağını açıklamıştırAncak kendilerine mal ve mülk verdiği kişilere, malları ile ilgili bazı sorumluluklar yüklemiş ve görevler vermiştir Bu sorumluluk ve görevler, Allah’ın bir emaneti olan mallardan bir kısmının başkalarına verilmesidir Cenâb-ı Hakk, iman ve namazdan sonra, malın başkalarına verilmesini emretmiştir Buna “infak etmek” denir İnfakın üç çeşit kısmı vardır(Farz, vacip ve mendup) Farz olan zekât, vacip olan fitredir

  Dünyada kalacak olan malımızın, Allah’ın emrine göre kullanılması ve harcanması önemli bir iştir Bu harcama, âhirete uzanan geçide sağlam bir köprü kurmamızı sağlar
  Hayır ve iyilik, mal, el ve dille yapılır Yapılacak bütün iyiliklere “sadaka” denir
  Mal ile yapılacak iyilik ve yardımın başında zekât gelir Zekât, insanların ihtiyaçlarından fazla olan mallardan başkalarına vermeleridir ve mecbûri bir yardım şeklidirBunun dışında, sadaka ile başkalarına yardım etmemiz gerekir
  İnsan yakınlık derecesine göre başkalarına yardım etmelidir (Çocuğu annesi-babası, kardeşi, yakın akrabaları, yakın ve uzak komşuları, içinde yaşadığı toplumun diğer bireyleri) Ancak maddî olarak yardım edilecek kişilerin gerçekten yoksul olmaları gerekir
  Fakat insan gönül zenginliğinin yerine, elinde olanın daha fazlazını ister, gözünü hırs bürür Bunun yerine Allah’ın bize nimet olarak verdiği malların hayır yolunda, bize emrettiği şekilde harcanması olumlu bir davranıştırYalnız insan istediği malı değil, mallarından sevdiklerini yoksullara vermek zorundadır, böylece Allah’ın rızasını kazanır

  Mal ile yapılacak yardımlardan biri de “karz-ı hasen”dirBu yardım, faiz veya benzeri menfaat beklemeden ödünç para verilerek yapılır
  Herkesin yararlanabileceği çeşme, köprü, cami, hastane, okul, yol gibi kurumlar yaptırmak da mal ile yapılan yardımlar arasındadırBu tür hayır eserlerine sadaka-i câriye denir ve bu kişiler öldükten sonra da, o yerler hala işliyorsa sevabı çok olur
  Sosyal ve ekonomik bakımdan malla yapılacak en önemli yardımlardan biri de zenginlerin mallarını yatırıma aktarmalarıdır ve çalışmak isteyenlere iş ve geçim imkanı hazırlamalarıdır

  1-Mânevî Yardım:
  Allah’ın ve Resûlünün bizden yapılmasını istediği, akıl ve vicdanın hoş gördüğü bir şeyi yapmak iyiliktir Kötülükten sakınmak, başkalarına kötülük yapmamak da iyiliktir Bu tür iyilikler de “sadaka”dırİyilikte yardımlaşmak kadar kötülükten alıkoymaya çalışmak da müslümanların dinî-ahlâkî görevleri arasındadır Kötülük gören kişi, kötülük ister küçük ister büyük olsun, ona engel olmalıdır Eğer bu görev yapılırsa, kötülük azalır, toplum huzur bulur

  d)Yardım Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
  1- Yardım Allah rızası için yapılır Allah rızası gözetilmeden yapılan iyilikte riyâ ve gösteriş, yada çıkar düşüncesi vardır

  2- Yardım yapılacağı sırada gerçekten yoksul olan kişiler aranmalıdır Ancak hayâ sahibi yoksullar, yoksulluklarını belli etmez Yardım yapacakların, bunlar gibilerini bulup, haysiyetlerini bozmadan yardım etmelidirler
  3- Kötü, işe yaramaz mallar yardım olarak başkalarına verilmez

  4- Yapılan yardım hiç bir zaman başa kakılmamalıdır, aksi takdirde yapılan yardımın sevabı olmaz

  5- Yoksulun halinden anlamalı ve ona iyi davranmalıdır

  6- Hiç bir yardım küçük görülmemelidir
  7- İyilik ve yardımda bulunacak kişi bunu zamanında yapmalıdır Zamanında yapılmayan yardım, ihtiyacı karşılamaktan uzaklaşır

  8- Yardım yapılırken gizliliğe önem verilmelidir Ancak zekat gibi farz olan ibadetlerde açıklık esastır

  e)Başkalarından Yardım Bekleyenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

  1- İhtiyaçtan fazlası istenmemelidir
  2- Yapılan yardımı azımsamadan kabul etmek gerekir
  3- Yardım kerîm olandan istenir, yardım etmek istemeyenden veya imkanı olmayandan yardım istenmez
  4- İyilik ve yardım yapana nankörlük değil, teşekkür etmeliyiz

  (alıntı)
  wwwmumsemacom  Paylaş
  Yardımlaşma ve Yardımlaşmanın Önemi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yardımlaşmak ve paylaşmak

  Kâinata baktığımızda atomlardan yıldızlara, hayvanlardan bitkilere kadar tüm varlıkların arasında bir yardımlaşma olduğunu görüyoruz Bu yardımlaşmanın neticesi olarak da, her varlık görevini kolaylıkla eksiksiz yerine getiriyor Hiçbiri diğerine mâni olmuyor Aralarında bir hasetlik, kıskançlık olmadığı için bir çatışma da görülmüyor

  Bu yardımlaşma ve dayanışma örneğini biz insanlar da hayatımızda uygulasak, eminim ki işlerimizde kısa sürede başarı ve kazanç elde edeceğiz Konuyu kısa bir hikâye ile biraz açmak istiyorum
  Senelerdir “En İyi Buğday Yarışması”na katılan ve her yıl birinci olan bir çiftçinin o yıl da birinci olması herkesi şaşırtmıştır Yarışmayı izleyen gazeteciler çiftçiden bu başarısının sırrını öğrenmek isterler Çiftçi bu sırrın, kendi buğday tohumlarını komşularıyla paylaşmasında yattığını söyler Gazeteciler bu cevaba çok şaşırırlar “Onlar sizin rakibiniz olarak yarışmaya katılıyorlar Buna rağmen ne diye tohumlarınızı onlarla paylaşıyorsunuz?” diye sorarlar Çiftçi “Neden olmasın? Bilmiyor musunuz, rüzgâr olgunlaşmakta olan buğdaydan poleni alır ve tarladan tarlaya taşır Bu bakımdan komşularımın kötü buğday yetiştirmeleri demek, benim ürünümün de iyi olmaması demektir En iyi buğdayı yetiştirmek için, komşularımın da iyi buğdaylar yetiştirmesine yardımcı olmam gerekiyor”

  Yardım etmenin, paylaşmanın insana bir şey kaybettirmediği gibi ona muhakkak fazlasıyla geri döneceğini biliriz ve tecrübelerle yaşamışızdır Ancak bazı insanlar aksini düşünür, başkasına yardım etmek o insanlara göre bir kayıptır Ya da boşa harcanan zamandır Yardım etmek veya paylaşmak deyince; bu maddî anlamda da olabilir, bilgi paylaşımı anlamında da Birbirimize bir şeyler öğretmek, güzel davranışlara yönlendirmek, ahlâkını düzeltmek de bir yardımlaşmadır Tanıdığımız ya da tanımadığımız insanlara duâ etmek de bir yardımdır Yani hepimiz her an birbirimize yardım edebiliriz ve etmeliyiz ki Allah da bize yardım etsin Bir iken, yardımlaşmamız neticesinde bin dil olalım ki duâlarımızın kuvvet ve kabul derecesi artsın

  Kur’ân-ı Kerim’de ve hadislerde de yardımlaşmanın önemi üzerinde ısrarla durulmuş ve insanlar yardımlaşmaya teşvik edilmiştir Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: “Müslüman Müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez, onu zalimlerin eline teslim etmez Kim kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da onun ihtiyacını karşılar Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da buna karşılık kıyamet gününün sıkıntılarından birini ondan giderir Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter” Maide Sûresi’ndeki âyette de “Helâlde ve hayırda yardımlaşın, haramda ve günahta yardımlaşmayın” buyurulmuştur

  Bir yardımlaşma ve bereket, rahmet ayı olan Ramazan’ı idrak ettiğimiz şu günlerde; insan olarak birbirimize maddî-manevî yardım etmenin şuurunu taşımalıyız Öncelikle ailemizden, akraba ve komşularımızdan başlayarak bu güzel davranışı dalga dalga yaymalıyız “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” hadis-i şerifini özümsemeli ve yaşamalıyız

  Bu ayda yerine getirdiğimiz oruç ibadeti ile, teravih, fitre ve zekât ile kulluk vazifemizi yaparken yardımlaşmanın da zirveye ulaştığı günleri yaşıyoruz Kazandığımız sevaplar da, bir iken bin, bazen yedi bin, bazen daha fazla yazılıyor Yardımlaşmanın ve paylaşmanın dünyada görülen neticesi de hanelerimizde bereket olarak tezahür ediyor Ayrıca başımıza gelmesi muhtemel kaza ve belâları def ediyor

  Kâinatın uyum ve denge içinde olması varlıkların aralarındaki yardım ve dayanışmaya bağlıysa; biz insanlar da birbirimize yardım ederek ekonomik ve sosyal dengeyi sağlayabiliriz Hem mânen huzurlu, mutlu oluruz, hem de aramızdaki sevgi bağı güçlenir

  Mehtap YILDIRIM
yardımlaşmanın önemi ile ilgili hikaye,  yardımlaşmanın önemi ile ilgili hikayeler,  yardımlaşmanın önemi ile ilgili kısa hikayeler ,  yardımlaşmanın önemi,  yardımlaşmanın önemi hikaye,  paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekatın önemi,  yardımlaşmanın önemi ile hikayeler