Sağlık Bölümü / Adım Adım Sağlık ve Genel Sağlık Bilgileri Forumundan Demir Eksikliği Anemisi Tanısı Nasıl Konur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Demir Eksikliği Anemisi Tanısı Nasıl Konur?

  Reklam
  Doktorunuz demir eksikliği anemisi tanısını tıbbi ve ailesel geçmişiniz, muayene bulguları ile yapılan tahlil ve tetkikler sonucu konur.
  Doktorunuz demir eksikliği anemisinin nedenini ve ağırlığını saptadıktan sonra tedaviniz için bir plan oluşturabilecektir.
  Hafif-orta ağırlıktaki demir eksikliği anemisi hiçbir bulgu ve belirti vermeyebilir. Bu nedenle doktorunuz tarama testlerinden sonra veya başka sorunları araştırırken bu durumu ortaya çıkarana dek sizin haberiniz olmayabilir.

  Tanı Sürecinde Yer Alan Uzmanlar

  Birinci basamak sağlık hizmeti sunan doktorlar genellikle demir eksikliği anemisi tanısı koyup tedavi edebilirler. Bu doktorlar arasında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ve iç hastalıkları uzmanları bulunur.
  Hematolog (kan hastalıkları uzmanı), gastroenterolog (sindirim sistemi uzmanı) ve diğer uzmanlar da demir eksikliği anemisi tedavisinde yardımcı olabilirler.

  Tıbbi Öykü

  Tıbbi öykünüz hakkında bilgi edinmek için doktorunuz size bulgu ve belirtilerle ve geçmişte anemi ya da demir düşüklüğü ile ilgili bir sorun yaşayıp yaşamadığınızla ilgili sorular soracaktır.
  Doktorunuz ayrıca beslenmeniz ve herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadığınızla ilgili sorular da sorabilir. Kadınsanız, doktorunuz hamile olup olmadığınızı öğrenmek isteyecektir.

  Fizik Muayene

  Doktorunuz demir eksikliği anemisi bulgusu olup olmadığını araştırmak için sizi muayene edecektir. Doktorunuz muayene sırasında:

  • Solukluk veya sararma olup olmadığını görmek için cildinize, dişetlerinize ve tırnaklarınıza bakacaktır.
  • Hızlı veya düzensiz kalp atışı olup olmadığını anlamak için kalbinizi dinleyebilir
  • Hızlı veya düzensiz soluk alıp verme var mı diye akciğerlerinizi dinleyebilir
  • Karaciğer ve dalağınızın büyüklüğünü kontrol etmek için karnınıza eliyle bastırabilir.
  • İç kanama olup olmadığını anlamak için vajinal veya rektal muayene yapabilir.

  Tanı Testleri ve İşlemleri

  Demir eksikliği anemisi tanısı koymak için pek çok test ve işlem uygulanır. Bunlar tanıyı desteklemeye, nedeni bulmaya ve durumun ne denli ağır olduğunu anlamaya yardımcı olur.

  Tam Kan Sayımı
  Genellikle, anemi tanısında ilk yapılan test tam kan sayımıdır (CBC/TKS/hemogram olarak da adlandırılır) . Hemogramda kanınızın bir çok bölümü ölçülür.

  Bu test hemoglobin ve hematokrit değerlerinizi ölçer. Hemoglobin, vücuda oksijen taşıyan ve alyuvarlarda bulunan demirden zengin proteindir. Hemotokrit alyuvarların kandaki hacimsel oranını belirten bir ölçüdür. Hemoglobinin veya hemotokritin düşük olması anemi belirtisidir.
  Bu ölçümlerin normal değerleri belli ırka ve etnik popülasyonlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Doktorunuz test sonuçlarını size açıklayabilir.
  Hemogramda ayrıca kanınızdaki alyuvarların, akyuvarların ve plateletlerin (trombositlerin) sayısına da bakılır. Sonuçların anormal gelmesi enfeksiyona, bir kan hastalığına veya başka bir duruma işaret edebilir.
  Hemogramda alyuvarların ortalama korpüsküler hacmine (MCV) de bakılır. MCV, alyuvarlarınızın ortalama büyüklüğünün bir ölçütüdür. Bu ölçüm aneminizin sebebi hakkında bir ipucu verebilir. Örneğin, demir eksikliği anemisinde alyuvarlar genellikle normalden küçüktür.

  Diğer Kan Testleri
  Hemogramda aneminiz olduğu kesinleşirse bu duruma yol açan nedenleri araştırmak, şiddetini değerlendirmek ve en iyi tedavi yolunu bulmak için başka testler de yaptırmanız gerekebilir.
  Bu testte kanınızdaki genç alyuvarların sayımı yapılır. Bu testin sonucu kemik iliğinizin doğru hızda alyuvar üretip üretmediğini gösterir.
  Doktorunuz ayrıca perifer yayma testi de isteyebilir. Bu testte doktorunuz alyuvarlarınızı mikroskop altında inceler. Demir eksikliği anemisi olanlarda alyuvarlar normale göre daha küçük ve soluk görünür.
  Doktorunuz kanınızda ve vücudunuzda bulunan demir düzeylerini ölçmek için testler isteyebilir. Bu testler vücudunuzda depolanan demirin ne kadarının kullanıldığını gösterebilir. Bu testlere örnek olarak:

  • Serum demiri. Bu test kanınızdaki demir miktarını ölçer. Vücudunuzdaki toplam demir miktarı düşük olsa da serum demir düzeyiniz normal olabilir. Bu nedenle diğer demir testleri de yapılır.
  • Serum ferritin ölçümü. Ferritin vücudunuzda demirin depolanmasına yardımcı olan bir proteindir. Bu proteinin ölçümü doktorunuza vücudunuzda depolanmış demirin ne kadarının tüketildiğini saptaması için yardımcı olur.
  • Transferrin düzeyi veya total demir bağlama kapasitesi. Transferrin kanınızda demir taşıyan bir proteindir. Total demir bağlama kapasitesi kanınızdaki transferrinin ne kadarının demiri taşıdığını ölçer. Demir eksikliği aneminiz varsa demir içermeyen transferrin yüksek bir düzeyde bulunacaktır.

  Doktorunuz ayrıca özellikle tiroid hormonu olmak üzere hormon düzeylerinizin ölçümünü önerebilir. Ayrıca eritrosit protoporfirini adı verilen bir maddeye de bakılması için kan testi yaptırabilirsiniz. Bu madde hemoglobin üretiminde kullanılan bir yapı taşıdır.

  Sindirim Sistemindeki Kan kayıpları İçin Yapılan Test ve İşlemler
  Demir eksikliği anemisine bir iç kanamanın neden olup olmadığını anlamak için doktorunuz dışkıda gizli kan testi isteyebilir. Bu testte dışkıda kan aranır ve bağırsaklardan kanama olup olmadığı belirlenebilir.
  Testte kan bulunursa kanamanın tam olarak nerede olduğunun saptanması için başka test ve işlemler yaptırmanız gerekebilir. Bu test ve işlemler sırasında midede, ince bağırsaklarda ve kalın barsak veya pelvis (leğen kemiği) içi organlarda kanam olup olmadığına bakılır.
  alıntı  Paylaş
  Demir Eksikliği Anemisi Tanısı Nasıl Konur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanlar genellikle doktora halsizlik baş dönmesi çok uyuma ve sürekli olarak yorgunluk hissi ile gelirler.Yapılan tedavi ve kan tahlilleri neticesinde demir eksikliği kolayca teşhis edilebilmektedir.