Sağlık Bölümü / Adım Adım Sağlık ve Genel Sağlık Bilgileri Forumundan Hormonların hekimlik yönünden önemi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hormonların hekimlik yönünden önemi

  Reklam

  Hormonlar, intermediyer metabolizmanın, su ve elektrolit alış verişinin, büyümenin, seksual gelişimin ve seksual fonksiyonların regülatörleri olarak hayati öneme sahip
  olan, tamamen yokluklarında bir çok hallerde ölüme sebep olan endojen etken maddelerdir.Bundan dolayı hekimin vazifesi bir hormon bezinin hipofonksiyonunu veya
  noksanlığını tam zamanında teşhis etmek ve substitüsyon tedavisine başlamaktır. Keza bir hormon bezinin hiperfonksiyonu hastalık belirtilerine sebep olabilir.

  Ekseriyahormon prodüksiyonunun bozulduğu, kandaki hormon miktarının veya karakteristik hormon yıkılma ürünlerinin veya hormon atılma ürünlerinin kantitatif tayini ile teşhis
  edilir. Keza kan plazmasındaki anorganik veya organik maddelerin normal konsantrasyonlarında değişiklik meydana getiren metabolizma üzerine etkileri,hormon
  idaresindeki bozuklukların tanınmasına yarar.
  Bir hormonun yokluğunda veya hipofonksiyonunda,buna karşı gelen hayvansal organdan saf halde hazırlanan hormonun substitüe dilmesi mümkündür.

  Budurumda,ekseriya hayat boyunca süren devamlı tedavi yapılması icap eder (mesela insulin tedavisi).Bir hormon tedavisinde,bütün proteohormonların parenteral,yani
  enjeksiyonla verilmesi mecburiyeti vardır.Buna sebep proteohormonların ağız yolu ile alınması halinde sindirim kanalında proteolitik enzimlerle parçalanmaları veya
  rezorbe edilmemeleridir.Bu durum araştırıcıları proteohormonların yerine tamamen veya kısmen geçebilen etken maddeleri aramaya sevketmiş ve bu aramalar kısmen
  başarılı olmuştur. Hormon tedavisinde, tedavi maksadı ile verilen hormonun yalnız bir primer subbstitüsyon etkiye sahip olmadığını bilakis sekonder olarak yapan diğer
  bezleri de uyarabileceğini veya faaliyetten alıkoyabileceğini göz önünde tutmak zorundadır.Bir çok hormonun yapısı anlaşılıp, saf halde elde edilmesinden sonra bir çok
  hallerde bunların kimyasak sentezleri de başarılmıştır.Hormon ve hormon etkisi bilgisi endokrinoloji adı altında hekimliğin önemli bir bölümü olmuştur.
  alıntı  Paylaş
  Hormonların hekimlik yönünden önemi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hormonlar insanların yaşamları için çok önemlidir.Hormonların görevleri ve yaptıkları işler dolayısı ile her türlü işlemleri yapmaktadır.Kadınların süt hormonları yada çocuk doğurmaları için hormonlara gerek vardır.Erkeklerinde erkeklik hormonları bulunmaktadır.