Sağlık Bölümü / Adım Adım Sağlık ve Genel Sağlık Bilgileri Forumundan Hormon tayin metotları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hormon tayin metotları

  Reklam




  İç salgı bozukluklarının teşhisi için dolaşım kanındaki hormon miktarının bilinmesi önemlidir.ekseriya, miktarları fevkalade küçük olduğundan (nanomol-picomol
  miktarlarında bulunurlar) ancak çok hassas metodlarla ölçülebilirler.
  Radioimmun Tayin Metodu
  Radioimmun tayini,bir izotopla işaretli antijenin işaretlenmemiş antijenle rekabete girerek antikorla bağlandığı kompetitif bağlanma yöntemidir.
  Kandaki proteohormonların kantitatif radioimmun tayinleri, önce (hayvansal dokudan) saf halde hazırlanan ve radioisotop 125I ile işaretlenen proteohormonun
  heterolog bir antikor ile çöktürülmesi esasına dayanır.
  Aşağıdaki eşitlik radioimmun tayininin teorik reaksiyon basamaklarını göstermektedir.
  Antikor konsantrasyonu sabittir ve işaretli sabit antijen [xAg] konsantrasyonundan daha küçüktür.İşaretlenmemiş antijen [Ag] konsantrasyonu değişkendir.Reaksiyon
  sırasında, işaretli ve işaretlenmemiş antijen molekülleri, antikor üzerindeki serbest bağlanma yeri için yarışırlar ve bu olay sırasında çözülebilir antijen-antikor kompleksleri
  oluşur.Bağlı işaretli antijen miktarı, bağlı işaretlenmemiş antijen miktarı ile ters orantılıdır.Başka bir deyişle işaretlenmemiş antijen miktarının artması ile, işaretli antijenin
  antikora bağlanması önlenir.Normal olarak dengeye ulaştıktan sonra bağlı ve serbest fraksiyonlar ayrılır ve her iki fraksiyondaki radioaktivite miktarı, örnekteki (miktarıölçülecek) işaretlenmemiş antijenin konsantrasyonunun bir ölçüsüdür.Radioimmun tayin yalnız protein ve peptidlere (antigene) uygulanmaz, bilakis, steroid hormonlar,ilaçlar v.s.gibi başka madde gruplarına da uygulanır.Kan plazmasındaki steroid hormonlar ve bunların idrarda gözüken atılma ürünleri gaz kromatografi yardımı ile birbirinden ayrılabilirler ve kantitatif olarak tayin edilebilirler.
  alıntı...



  Paylaş
  Hormon tayin metotları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Hormonlar kan tahlili ile bakılabilmektedir.Her türlü hormon değeri günümde kolayca yapılabilmektedir.Bu nedenle yılda iki defa tahlillerimize baktırmak ve kontrol ettirmek gerekir.