Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Resim Çizmek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Resim Çizmek

  Reklam
  Resim BİSMİLLAH
  esselamun aleykum hocam
  Resim çizmek zorunlu bir ihtiyaç değil ama bu yeteneğin verilmesi insana resim çizme ihtiyacı hissettiriyor okuduğum hadislerden de suret çizmenin doğru olmadığını öğrendim belki de bu yetenek, resim çizip çizmemedeki azmimizin imtihanıdır ancak kafama takılan sorular var bu hadislerin sıhhati ve dayandığı illetleri nelerdir? eğer gerçekten caiz değilse silinmek üzere çizilen resimler caiz midir? birde bununla ilgili bazı kimseler kibre kapılacağım için de doğru olmadığını söylediler ancak kibir başarı elde edilen her konuda acizlik unutulduğu takdirde karşımıza çıkan bir tehlike değil midir? öyleyse niçin kibirlenmeyi resim hususunda daha ön plana çıkarıyorlar? bu sorulardan dolayı haddimi aştıysam eğer bundan ALLAH'ın affına sığınırım resimden vazgeçmek sorun değil sadece kafamdaki bulanık düşünceyi netleştirmek istiyorum
  Programlarınızdan ve bir çok kitablarınızdan şahsen çok yararlandım, yararlanmaktayım da ALLAH ilminizi ve İSLAM alimlerimizi arttırsın, kovulmuş şeytandan muhafaza etsin zamanınızı ayırdığınız için teşekkür eder, çaldığım için özürdilerim hakkınızı helal edinALLAH razı olsun size duacı olan ve dualarınızı bekleyen talebeniz Büşra

  -----------------------------------------------------------
  Bismillah
  ve Aleyküm selam ve rahmetullah
  Aziz mümine,
  Sualinizi tahlil sonucu müstakil maddeler halinde şöyle cevaplandırabilirim Bunun efradını cami ağyarını mani bir cevap olmadığını, olamayacağını, fakat bu sanal ortamın bundan fazlasını kaldıramayacağını takdir edersiniz:

  1 Yetenekler Allah'ın insanoğluna ilahi ikramıdır öldürülmemeli fakat iyiye kanalize edilmelidir
  2 Resim konusunda Kur'an'da bir yasak yer almaz aksine Hz Süleyman'ın sarayından bahsedilirken yerilmeksizin sırf tasvir yoluyla "temasîl" (resimler/heykeller)'den söz edilir
  3 Resim konusunda yasaklayıcı hadisler vardır Bunlar içerisinde sahih olanları vardır Hadislerle konulan bu yasaklar elbette hepimizi bağlar Ancak bunların illet ve hikmetlerini bilmeden bunlarla amel etmeye kalkmak birçok konuda olduğu gibi başımıza iş açar Helali haram sanmaya, dinin özünde olmayan yasaklar koymaya, bu işle iştigal eden insanları itham etmeye götürür
  Bu konudaki hadisleri tahlil ederken şu hususlara azami dikkat gösterilmelidir:
  a) Efendimiz'in bu konudaki yasaklarının toplumsal zemini anlaşılmadan ilgili hadisler anlaşılamaz
  b) O toplum şekilli ve suretli putlara tapan bir toplumdu Yani tapındıkları nesneler heykel ve resimlerdi Bunun anlamı şu: O dönemde resim sanatı, bire bir putçulukla irtibatlıydı Dolayısıyla o dönemdeki resim ve ressamlara yönelik nebevi eleştiri, tıpkı şiir ve şaire yönelik nebevi eleştiriye benzetilebilir
  c) Cahiliyye toplumu öyle bir toplumdu ki, şekilli ve resimli ne görürse onu zihninde tapınılacak bir imaja dönüştürüyordu Bu gerçekten bir hastalıktı
  d) Efendimizin sadece resim yasağına değil dövme (ki genellikle putların dövmesi yapılıyordu) yasağına yaklaşımını toplumun bu hastalığı gözardı edilerek anlaşılamaz
  e) Efendimizin resimi yasaklamasının arkasında yatan temel nedenlerden biri de Yunan'dan beri sanatın merkezine yerleşen "mimesis" idi Yani "tanrıyı taklit" Bu taklit Yunan'da ve batı'da tıpkı efsanedeki Prometheus'un tanrının ateşini çalmasında olduğu gibi, "Tanrı'yı taklit ederek tanrılaşma"yı çağrıştıran bir taklitti Hadislerdeki "Hadi ona ruh üfle denilecek" türünden ifadeler, işte bu tür bir "mimesis" anlayışını reddediyordu
  4 İslam medeniyetinde bu yüzden plastik sanatlar "somut" değil "soyut" karakterlidir Tüm diğer sanatlar gibi (ses sanatları, yazı sanatı, süsleme sanatı) bu sanatın da merkezinde vahiy bulunur Hat sanatı, İslam resminin temelini teşkil eder Pikasso'nun hattı görünce "İşte resim bu" deyişini ve hat çalışmaya başladığını hatırlayalım İslam plastik sanatlarının temel tasavvuru "Allah'ın taklit dahi edilemeyeceği" öz fikri üzerine oturur"
  5 Yukarıdaki bu gerçekleri bildikten sonra, kendisine resim kabiliyeti bahşedilen bir insan bu ikram-ı ilahiyi işte bu parametreler ışığında değerlendirmelidir Ama mutlaka değerlendirmeli, öldürmemelidir Resimde soyut akımlar ve sürrealizm buna yardımcı olabilir Hıristiyan ortaçağı ressamlarının resim sanatını, İslami İseviliği putperest Hıristiyanlığa dönüştürme yolunda nasıl kullandıklarını ve buna karşı gelişen İkonoklast hareketi biliyoruz Bizim de bu konuda ihtiyatlı hareket etmemiz, Müslüman tasavvuruna uygundur
  6 Kibirlenme? Böyle bir itirazı ciddiye bile almaya gerek yok
  7 Vaktimi çalmadınız, aldınız Size ve sizin gibi hayatını, dinini, sorusunu, cevabını ciddiye alanlara vaktim helal olsun
  Vesselam


  MiSLAMOĞLU  Paylaş
  Resim Çizmek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Resim yapılabilir fakat canlı olan herhangi bir şeyin resmini çizmek ve resmini çekmek caiz değildir. Kıyamet koptuktan sonra bunları yapan kimselerin resimdekini canlandırması istenecektir.resmi karelere ayırıp çizmek,  karelere ayırarak resim çizme,  hüzün ileilgili resim çizimi,  resım cızmek ıle ılgılı sıırler