Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan İslamda ırza Geçmenin (tecavüz) Cezası Nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslamda ırza Geçmenin (tecavüz) Cezası Nedir?

  Reklam
  Tecavüz etmek karşıda kinin rızası olmadan ırzına gecmektir .


  Irza geçme(tecavüz) gibi kul hukukuna dair işlenen suçlara işlenen hususlarda da şeriatın ceza uygulaması elbetteki vardır.Ancak bununda belli şartları mevcuttur.

  Hangi suçlu ve hangi zalim olursa olsun, cezası ya dünyada verilir ya da ahirete kalır, ama asla cezasız kalmaz. Zulme uğrayan kimseler ise, hukuki yönden haklarını ararlar, bu yolla haklarını alamazlarsa ahirete bırakırlar.

  Zina eden erkek veya kadına ceza uygulanabilmesinin şartlarından biri de, zinanın kendi özgür iradesiyle yapılmış olmasıdır. Zinaya zorlanan kadına had cezası gerekmediği konusunda İslâm bilginleri görüş birliği içindedirler.

  Ayrıca, zinanın ispatında dört şahit arandığı halde, ırza geçmede şahitlerin adedinin dört olması zorunlu değildir. Kadının tecavüze uğramış olduğuna şahitlik edenlerin adedi, dörtten az ise bu durumda mütecavize tazir cezası uygulanır. Kadının, tecavüze uğradığını ispatlayamaması halinde ise, kendisine kazf (zina iftirası) cezası gerekmez. Diğer taraftan, bu tür davalarda kadının yemini muteber değildir.

  Zina ve ırza tecavüz suçları için öngörülen cezalar Allah'a ait haklardandır. Topluma karşı işlenen bir suç olduğu için de toplum haklarından sayılmıştır. Bu itibarla, mütecavizin cezalandırılması için mağdurun davacı olması şart değildir; mağdurun şikayeti söz konusu olmasa bile, suçun sabit olması halinde mütecaviz cezaya çarptırılır.

  Tecavüz vuku bulmazsa bile, bu tür tacizler için de t’azir cezası söz konusudur.

  Ta’zir cezası, suçlunun durumuna ve suçun niteliğine göre ağır söz, hapis, dayak, ölüm gibi hakimin uygun göreceği cezalardır.
  dib.

  Türkiyede yaşanan son dönemdeki olaylarda şeriatın gerekli olduğunu göztermekte.


  Paylaş
  İslamda ırza Geçmenin (tecavüz) Cezası Nedir? Mumine Forum