Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan İmam ve müezzinlerin maaşla çalışması caiz midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İmam ve müezzinlerin maaşla çalışması caiz midir?

  Reklam
  Cevap;
  Evet. Bu işler ilk zamanlar fahrî olarak yapılırdı. Mütekaddimîn-i fukaha (hicri üç yüz tarihine kadar yetişen fakihler) ibâdet ve tâat karşılığında ücret alınmasını men etmişlerdir. Müteahhirîn-i fukaha (hicri üç yüz senesinden sonra yetişen fakîhler) ise ders okutma, Kur'ân-ı Kerîm'i öğretme, ezân okuma, imamlık yapma karşılığında ücret alınmasının câiz olduğuna fetva vermişlerdir. Aksi takdirde bu işi yapan kimselerin azalacağı, din hizmetlerinin zayıflayacağı düşünülmüştür. Aldıkları maaş yaptıkları işin değil, orada o saatte hazır bulunmalarının karşılığıdır. (İbni Abidin, Vakıf bahsi)

  Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci  Paylaş
  İmam ve müezzinlerin maaşla çalışması caiz midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz döneminde para ile yapılmıyordu fakat daha sonra paraya dönüştürülmüştür. Bir insan geçimini temin edebilmek için yapması caizdir.