Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Minarelerde vakti haber vermek için veya mübarek günlerde ışık yakmak caiz midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Minarelerde vakti haber vermek için veya mübarek günlerde ışık yakmak caiz midir?

  Reklam




  Cevap;
  Vakti haber vermek maksadıyla ışık yakmak mekruhtur. Zira bunun için ezan meşru olmuştur. Mübarek günlerde ışık yakmak, mescidi kandillerle süslemek, mahya yakmak câizdir. Hazret-i Peygamber devrinde, Ramazan ayında Mescid-i Nebevî’de daha fazla kandil yakılırdı.

  İbni Âbidin der ki: Malının üçte birini Mescidü'l-Aksâ'ya vasiyet etse, bu câizdir ve mescidin tamirinde, aydınlatmasında ve benzeri şeylerde kullanılabilir. Bu, mescide vakfedilenden, mescidin kandil ve lambalarına sarfedilmesinin cevazını ifade ettiği gibi, vakfın geliri ile mescidde yakmak için yağ ve gaz almanın ve Ramazan ayında yakılan kandillere sarfedilmesinin de cevazını ifade etmektedir. (Vasiyet bâbı) Kandil, bayram gecelerinde minârelerde ve başka yerlerde fazla ışık yakmayı câiz görmeyen ulemâ da, bunu gösteriş kasdıyla yapılırsa veya vakfın parasını israf olduğu için men etmektedir. Şu halde, vakfın gelirinden olmamak şartıyla fazla kandil yakmak bunlara göre de câizdir.


  Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci



  Paylaş
  Minarelerde vakti haber vermek için veya mübarek günlerde ışık yakmak caiz midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Vaktin geldiği anlaşılsın diye ezan emredilmiştir. Ezanın okunması ile Müslümanlar mescite camiye çağrılarak namazlarını kılarlar. Işık yakmak caiz değildir.