Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Mescid duvarlarının ve dinî kitapların süslenmesi câiz midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mescid duvarlarının ve dinî kitapların süslenmesi câiz midir?

  Reklam

  Cevap;
  Hazret-i Peygamber, müteaddid hadîsleriyle mescidlerin süslenmesini men etmiştir. Nitekim bu devirde inşa edilen mescidler basit ve çok sâde yapılardı. Bu devrin insanları, görünüşe kıymet vermezlerdi. 683 (m. 1284) senesinde vefat eden Mâlikî âlimlerinden İbnü’l-Münîr, “İnsanların evlerini çoğaltıp yükselttikleri ve yaldıza boğdukları bir zamanda, mescidlerin ziynetten büsbütün mahrumiyeti, halkın hafife alıp küçük görmelerine sebebiyet verir” diyerek mescidlerin süslenmesini mendub görmüş; bazı Hanefî hukukçuları da bu istikamette fetvâ vermişlerdir. (Şerh-i Tecrid-i Sarih)

  İbni Abidin der ki: Mushafı süslemek caizdir. Çünkü bu, mushaf için ta’zimdir. Nitekim mescidlerdeki nakışlar da caizdir. Ama mescid mihrablarına bu nakışlar yapılmaz. Bazıları kıble duvarına nakış yapmak [zihni meşgul edeceği için] mekruhtur dedi. Kıble duvarını vakfeden veya başkası kendi malından süslerse câizdir. (Alış-veriş faslı)

  Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci  Paylaş
  Mescid duvarlarının ve dinî kitapların süslenmesi câiz midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mescitlerin sadece ve temiz olması tavsiye edilmektedir. İnsanların zihinlerini yoracak ve dikkatlerini o yönlere çekilmemesi için daha sade olması tavsiye edilmiştir.