Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Dini Yanlış Anlatan Kitap Satılır mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dini Yanlış Anlatan Kitap Satılır mı?

  Reklam
  İslâmiyeti yanlış anlamak suretiyle insanların dine bağlılığını yıkmayı hedef alan kitapları satmak câiz mi?
  İslâmiyeti yanlış anlatarak okuyucularının dinî bağlarını koparıp, İslâmdan uzaklaştırmayı gaye edinen kitapları alıp satmak câiz olmaz. İnsanları dinsizleştirmeyi hedef alan bu gibi kitaplardan elde edilen kazanç da haram olur, meşrûluk arz etmez. Peygamberimiz bir hadîslerinde, Hayra sebep olan hayrı yapmış gibi, şerre sebep olan da şerri işlemiş gibi olur buyurmuştur. Kendisi dinsizliğin aleyhinde de olsa dinsizliği müdafaa eden kitapların yayılmasına sebep olan kimse sanki aynı fikri müdafaa ediyormuş gibi bir duruma girer, mesûliyete ortak olur.Adam zaruretten dolayı satıyorsa
  Mesûliyete ortak olmaması için zaruret derecesinde geçim sıkıntısı içinde olması lâzımdır ki, muhtevâsı İslâmı reddeden kitabı satarak zaruret derecesindeki ihtiyacını karşılamak zorunda kaldığı kabul edilsin.
  Ancak, zamanımızda böylesine zaruret içinde kalan kimse pek yok gibidir. Olsa olsa daha çok kazanmak, daha geniş imkâna sahip olmak için bunlar alınıp satılmakta, böylece İslâm?ı hafife alan neşriyatı zaruretsiz satanlar, mesûliyete ortak duruma girmekteler.

  Nitekim büyük hadîs âlimi İmam-ı Nevevî Mecmûasında şöyle der:

  Hadîs, fıkıh ve faydalı bilgileri ihtivâ eden kitapları alıp satmak câizdir. Ancak, küfür yayan kitapları alıp satmak câiz değildir, haramdır.

  Ahmet Şahin  Paylaş
  Dini Yanlış Anlatan Kitap Satılır mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz bu konuya açıklık getirerek din aleyhinde olan kitapların satılıp alınması caiz olmadığını belirtmiştir. Daha faydalı olanların satılıp alınması gerekir.islamı en güzel anlatan kitap