Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan İncil’e nasıl iman ederiz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İncil’e nasıl iman ederiz?

  Reklam
  Kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelen İncil, Hz. Îsâ aracılığıyla insanlara indirilen kutsal kitabın adıdır. İncil, İsrailoğulları’na daha önce gönderilen Tevrat’ı tasdik eden bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim’de: “O Peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu Îsâ’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” (Mâide, 5/46) buyrulmaktadır.
  Bu ayette de belirtildiği gibi İncil Tevrat’ı tasdik edicidir.  Şüphesiz İncil Allah tarafından indirilmiştir. Bu bakımdan, Allah’tan Hz. Îsâ’ya indirildiği şekliyle ona inanmak imanın gereklerindendir. Fakat günümüzde İncil’in bu orijinal metni elde yoktur. Bu gün İncil adı altında mevcut olan kitap, insanlar tarafından müdahaleye mâruz kalmış ve bozulmuştur. Günümüzde İncil’de yer alan bilgiler hakkında bir Müslüman’ın takınması gereken tavır şu şekilde ifade edilebilir: Eğer bu bilgiler, Kur’an ve sahih hadislerdeki bilgilere uygunsa kabul; değilse ise reddedilir.

  Ayet ve hadislerde hiç bahsedilmiyor ve İslâm’ın temel prensiplerine de zıt düşmüyorsa Hz. Peygamber (s.a.s.)’in şu tavsiyesi doğrultusunda hareket edilir:“Ehl-i Kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de (yalanlamayın). ‘Biz Allah’a ve bize indirilenlere iman ettik’ deyin.” (Buhârî, Tefsîr, 13)

  Kaynak : diyanet  Paylaş
  İncil’e nasıl iman ederiz? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bütün peygamberlere iman edildiği gibi onlara gönderilen kitaplara da iman etmek gerekir. Bunu bilmek doğruluğunu tasdik etmek lazım. Fakat değişime uğradığı için ve son ilahi kitap olan kuranı kerim gönderildiği için kuranı kerimle hareket edilmelidir.