Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Erkeklerin taktıkları yüzük en fazla kaç gram olmalıdır, çelik yüzük takmak caiz mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Erkeklerin taktıkları yüzük en fazla kaç gram olmalıdır, çelik yüzük takmak caiz mi?

  Reklam
  Erkeklerin taktıkları gümüş veya çelik yüzük ÜÇ gramdan fazla olmamalıdır. Gümüş yüzük takmak sünnet, çelikten yüzük takmak ise mekruhtur.
  ÜÇ gramdan fazla olan gümüş yüzüğün hükmü haram veya tahrimen mekruh olarak değerlendirilmiştir. Hanefî mezhebine göre caiz olan gümüş yüzüğün ağırlığı en çok bir miskal / yaklaşık ÜÇ gramdır. Şafii mezhebine göre de ÜÇ gramdır.(bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/547; Fıkh ala’l-mezahibi’il arbaa, 2/17).

  Ancak bazı Şafii alimlerine göre, oradaki örfe göre şayet ÜÇ gramdan az bir şey fazla da olsa bir şey olmaz. Malikî ve Hanbelîlere göre miktarı daha azdır. (bk. a.g.e).
  İslâm'a göre; erkekler de kadınlar da yüzük takabilirler. Ancak, yüzüğün takılış maksadı ve yapıldığı madde ile ilgili bazı şartların gözetilmesi gerekir.
  Hanefî mezhebine göre, maddesi ne olursa olsun ihtiyaç duyulmaması halinde yüzük takılmaması daha iyidir.
  Altından yapılan yüzükleri erkekler takamazlar; takarlarsa haram işlemiş olurlar. Kadınlar ise takabilirler. (1).
  Hz. Peygamber (asv) bir hadisinde;
  "İpek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal edilmiştir."

  buyurmuştur. (Tirmizî, Libas, 1).

  Gümüşten yapılan yüzüğü hem erkekler hem de kadınlar takabilirler. Ancak, erkeklerin takacakları yüzüğün, kadınların taktıklarına benzememesi ve ağırlığının üç gramdan daha fazla olmaması gerekir.(2).
  Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzükler hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur. (el-Mevsılî, a.g.e., IV, 224). Akîk ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın ve erkek herkes için caizdir. (İbn Abidin, a.g.e.; V, 315).
  Yüzüğün kaşına Allah'ın, Peygamber (asv)'in ya da kişinin kendi adının işletilmesin de mahzur yoktur. Kaşında Allah'ın ismi veya Peygamber (asv)'in adının yazılı olduğu bir yüzükle helâya giren kişi, yüzüğünü gizlemelidir. Eğer yüzük sol elinde ise taharetleneceğinde parmağından çıkarmalıdır. (İbn Abidin, a.g.e., V, 317).
  Yüzük, her iki elin her hangi bir parmağına takılabilir. Ancak, küçük parmağa takılması sünnettir. (İbn Abidin, a.g.e., V, 316; Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII, 108).
  Dipnotlar:

  (1) bk. el-Mevsılî, el-İhtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, Mısır IV, 224: Merginânî, el-Hidaye, IV, 82; İbn Abidîn, Reddü'lMuhtar, İst. 1233, V, 216
  (2) bk.el-Cezîrî, Kitabü'l-Fıkh ale'l-Mezahilai'l-Erbaa, II, 16; Alâuddin Abidin, El-Hediyyetü'l-Alâiyye, 1978, 318

  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Erkeklerin taktıkları yüzük en fazla kaç gram olmalıdır, çelik yüzük takmak caiz mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Erkeklerin altın takmaları caiz değildir. Altın kadınlara helal kılınmıştır. Bunun dışındaki taşlardan yüzük takılması erkeklere helal kılınmıştır. Gümüş de takmaları caizdir.