Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Üçbin Seçme fetva Mal Sahibinden İzinsiz Satış ile ilgili fetvalar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Üçbin Seçme fetva Mal Sahibinden İzinsiz Satış ile ilgili fetvalar

  Reklam
  2500 - Abdürrahim Fetvalarından: "Zeyd, elinde emanet bulunan bir aygırı, kendi kısraklarına çekip daha sonra başkasına satsa ve mal sahibi kabul etmeyip aygırı alacak olsa, kısraklardan doğacak yavruları almaya güçlü (ve haklı) olmaz." (H.Ec. 2/8)
  2501 - Behce Fetvalarından: "Fuzuli satış yapan bir malın sahibi, icazet vermeden önce vefat etse, mirasçıları satılan malı almaya güçlü (ve haklı) olurlar." (H.Ec. c. 2/10)
  Açıklama: Fuzuli satış, herhangi bir kimsenin, mal sahibinin iznini almadan, onun malını satmasıdır. Malın sahibi bunu geçerli sayarsa, yapılan satış sahih olur. Aksi halde, bu satış olmamış hükmündedir. Esasen bir kimse, mal sahibinin bu satışı geçerli saydığını ortaya koymadan vefat etmesi halinde, varislerin o malı geri almaya haklı olduklarını ortaya koymaktadır.


  Paylaş
  Üçbin Seçme fetva Mal Sahibinden İzinsiz Satış ile ilgili fetvalar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mal satılmadan anlaşma dahilinden vazgeçen bir kimse malını alması caizdir. Eğer bir kimse malı satışını gerçekleştirmeden önce vefat edecek olurlarsa varisleri malı satmaktan vazgeçebilir.