Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Üçbin Seçme fetva Selâm ile ilgili fetvalar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Üçbin Seçme fetva Selâm ile ilgili fetvalar

  Reklam




  2301 - Soru: Bir Müslümana gayrimüslim selâm verse, Müslüman ona nasıl mukabele etmelidir?
  Cevap: Efendimiz (sav)'in ashaba ve dolayısıyla bizlere bu husustaki emri şöyle olmuştur: "Ve aleyküm deyiniz."
  2302 - Soru: Haram olan şeyleri işleyen bir adama selâm verilip verilmeyeceği hakkında bilgi verir misiniz?
  Cevap: Bir kişi "Harama helâldir" demedikçe, sırf bazen haram işliyor diye selâm vermeyi kesmek doğru değildir.
  2303 - Soru: Memleketimizde kadınlar erkeklere selâm veriyorlar. Bunun bir mahzuru var mıdır?
  Cevap: Dedikodu ve fitneyi mucip olması ihtimalinden dolayı, yabancı erkek ve kadınların birbirine selâm vermeleri doğru görülmemektedir. Kendi ailesine, kızına, annesine, hala ve teyzesine selâm vermekte hiçbir mahzur yoktur.
  2304 Soru: Çingeneye selâm verilir mi?
  Cevap: İslâm dinindeki her mü'mine selâm verilir. Irk farkı bir engel teşkil etmez.
  2305 Soru: Uzak veya yakındaki bir kimseye el ile selâm vermek caiz midir?
  Cevap: İslâmi ölçülere göre, sadece el ile işaret selâm sayılmaz. Ancak dil ile verilecek selâmı eliyle işaret etmiş ve selâm verdiğini anlatmış olmak bakımından el ile selâma iştirak caizdir.
  2306 - Soru: Küfür lâfızlarını konuşan kimseye selâm vermek, kestiklerini yemek ve cemiyetlerinde bulunmak gibi hususlarda bir mahzur var mı?
  Cevap: Bu lâfzı konuşan ve sonra tevbe edip imanını yenilemeyen kimse mü'min değildir ki, kendisine selâm verilsin. Kestiği de yenilemez. Bu gibilerin cemiyetleri ateş-i sûzandır. Uzak durunuz.
  2307 - Soru: Sabahleyin yataktan kalkınca "Günaydın" diye söyleniyor. Günaydın ne mânâ ifade eder?
  Cevap: Mânâsı olsa bile İslâmi bir değeri yoktur bu kelimenin. Müslümanlara İslâmi usûlde selâm alıp vermeyi unutturmak isteyenlerin uydurduğu bir lâftır. "Günün aydın olsun" demektir.
  2308 - Soru: Yolda giden iki adam birbirleriyle karşılaştıkları zaman "Merhaba" diyorlar. Bu kelime ne mânâya gelir?
  Cevap: Türkçemizde "Hoşgeldin" olarak kullanılan kelimenin Arapça'da kullanılan şeklidir.


  Paylaş
  Üçbin Seçme fetva Selâm ile ilgili fetvalar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Bir Müslüman bir Müslümana selam verdiğinde karşılık vermek zorunludur. Müslüman olan bir kimse farklı bir dinden olan kimselere selamı öncelikli olmaması gerekir.