Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Üçbin Seçme fetva Çocuğa İsim Koymak ile ilgili fetvalar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Üçbin Seçme fetva Çocuğa İsim Koymak ile ilgili fetvalar

  Reklam
  2101 - Soru: Ezan ve ikamet sadece farz namazlar için meşru kılındığı halde, çocuğun kulağına ezan ve ikamet okumanın hükmü nedir?
  Cevap: Çocuğun kulağına ezan okumak mendubtur. (Nimetü'l-İslâm, 1. kısım s. 60 not: 1)
  2102 - Soru: Çocuklara verilecek isim, hangi dilden olmalıdır? Ben Arapça olması lâzım diye duydum. Her Arapça isim olur mu? İsmin iyi veya kötü olduğunu nereden anlayacağız? Bu mevzuda bir ölçü var mıdır?
  Cevap: Konulacak ismin Arapça olması şart değilse de, İslâm'a uygun bir ad olması şarttır. Bu hususta "İslâm'da Kadın ve Aile" adlı kitabımızın çocuğa konulacak isimle ilgili bahsini okumanızı tavsiye ederiz.
  2103 - Soru: Bazı isimlerde harf değişikliği veya tanzimi yapmak (Ahmet, Mehmet, Abdullah) gibi. Bunun dinimizde bir mahzuru var mı?
  Cevap: Bu hata, dini bakımdan değil, ilmi ve imlâ bakımındandır.
  2104 - Soru: Abdülvahid isminin lügatte mânâsı nedir?
  Cevap: "Bir olan (Allah)ın kulu" mânâsına gelmektedir.
  2105 - Soru: Bir kimse çocuğuna Ebu Bekir ismi koyabilir mi?
  Cevap: Evet. (Fetava-i Hindiye c. 5, s. 362)
  2106 - Soru: Senem, Meral, Emiş ve Döne kelimeleri kadınlara isim olarak veriliyor. Bu isimleri koymak caiz mi?
  Cevap: Bu kelimelerin mânâlarını belirtmek, hükme ışık tutacaktır. Senem, "deve, büyük hörgüçlü olmak", Meral kelimesi "ceylan", Emiş lâfzı "emme işi" ve Döne kelimesi de "tekrarlamak" mânâlarına gelmektedir. Bu mânâları itibariyle, bunların kadınlara isim olarak takılmasında bir mahzur görülmüyorsa da güzel isimlerin tercih edilmesi gerekir. Bu hususta daha geniş bilgi almak istenirse, "İslâm'da Kadın ve Aile" adlı naçiz kitapçığımızın okunmasını tavsiye ederiz.


  Paylaş
  Üçbin Seçme fetva Çocuğa İsim Koymak ile ilgili fetvalar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Çocuklara isim vermek anne ve babanın sorumluluğundadır. Bir ömür taşıyacağı bu ismin güzel ve anlamlı olması önemlidir. Kişiyi utandıracak bir anlam içermemesi gerekir.isim fetva,  fetva isimler,  isim fetvaları,  isimlerle ilgili fetvalar,  seçme islami isimler,  fetva bebek isimleri,  fetva cocuk isimleri