Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Üçbin Seçme Fetva-Öşür Kime Verilir ile ilgili fetvalar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Üçbin Seçme Fetva-Öşür Kime Verilir ile ilgili fetvalar

  Reklam
  1238 - Soru: Cehaletinden dolayı, bu zamana kadar öşrünü vermeyen bir kimse, geçmiş yılların öşrünü nasıl ödeyecek?
  Cevap: Çıkan mahsulün ortalamasını ve öşür verilmemiş yılların birkaç sene olduğunu hesap edip bu miktarı o sene ile çarpar. Çıkan yekûnun onda birini, mümkün olduğu kadar kısa bir zaman içinde ödeme yoluna gider.
  1239 - Soru: Bir kimse, 5 bin liralık mahsul kaldırsa, 5 bin lira da borcu bulunsa öşür verecek mi?
  Cevap: Evet, vermesi gerekir. Tarladan kalkan mahsulden hiçbir şey düşülmeden öşrü verilir.
  1240 - Soru: Bir kimse, arazisini ortağa verip ektirmiş. Mülk sahibi olmayan ortağın da öşür vermesi gerekir mi?
  Cevap: Öşür arazisi, müzarea yoluyla işletildiği takdirde, vergisini arazi sahibinin vermesi gerekir. Bu, İmam Ebu Hanife'nin içtihadıdır. İmameyn'e göre ise, bu vergiyi arazi sahibi ile tarlayı işleyen kimse, hisseleri nisbetinde öderler. Kadihan'ın tercihi de budur. Bu hususta daha fazla bilgi almak için Hukuk-i İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu'nun c. 3, s. 556. sayfasını tetkik etmenizi tavsiye ederiz.
  1241 - Soru: Biz iki kardeşiz. Babamıza senede.......lira vermekteyiz ..... ben, bir o kadar da kardeşim vermektedir. Babamıza verdiğimiz bu paraları öşüre sayabilir miyiz?
  Cevap: Öşür, toprak mahsullerinin zekâtıdır. Zekât baba ve anneye, evlât ve toruna verilemeyeceğine göre, babanıza yaptığınız yardımı öşre sayamazsınız.
  1242 - Soru: Bir kimse, kendi zekât veya öşrünü kimlere veremez?
  Cevap: Anne ve babasına, büyük anne ve dedesine, oğluna ve kızına ve bunlardan olan torunlarına ve bir de karı veya koca birbirlerine veremezler.


  Paylaş
  Üçbin Seçme Fetva-Öşür Kime Verilir ile ilgili fetvalar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir kimse zekat olarak verdiği paranın zekat kabul edilmesi için verilecek kişilerin Müslüman ve fakir olması zorunludur. Bu şartları taşımıyorsa sahih olmaz.