Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Üçbin Seçme Fetva-Öşür Nasıl Hesaplanır?ile ilgili fetvalar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Üçbin Seçme Fetva-Öşür Nasıl Hesaplanır?ile ilgili fetvalar

  Reklam
  1205 - Soru: Öşürü verilecek mahsulatın en az ne kadar olması lâzımdır?
  Cevap: İmameyn, beş vesak (998.4 kg), yani yaklaşık olarak bir tonu bulunca öşür vermek gerekir, demişlerdir. İmam Azam Hazretleri, "Az veya çok olsun verilmesi gerekir" demektedir. İbn-i Abidin adlı eserin 2. cildinin 67. sayfasında İmam-ı Azam'ın içtihadı için "sahih olan budur" denilmektedir. İhtiyata uygun hareket etmek için az veya çok, yaş veya kuru her mahsulden öşür verilmelidir.
  1206 - Soru: Öşür verilmesi gereken araziden çıkan mahsullerden alınacak öşür, hangi nisbetler üzerinden alınacaktır?
  Cevap: Bir toprak, yağmur ile, akan çayların suları ile sulanmakta ise çıkan mahsulün onda birini öşür olarak vermek gerekmektedir. Şayet, dolap ile, su motoru ile, hayvan koşarak çıkarmakla veya para karşılığı alınan su ile sulanıp mahsul yetiştiriliyor ise yirmide birini öşür olarak vermek gerekir.
  1207 - Soru: Topraktan çıkan mahsullerin öşüründe belirli bir nisap var mıdır?
  Cevap: İmam Ebu Hanife'ye göre, yaş ve kuru mahsullerin az veya çok miktar olanından öşür vermek gerekir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in müşterek ictihadlarına göre bir sene dayanabilen mahsullerin miktarı beş vesak (yaklaşık olarak bir ton'u) bulunca öşrünü vermek gerekir. Bu miktarı bulmayan kuru mahsullerin veya sahiplerinin ellerinde bir yıl kalmayacak meyve ve sebzelerin öşrünü vermek gerekmez. Tercih sahibi fakihler, fakirin haline ve ihtiyata daha uygun olduğu için, İmam-ı Azam'ın içtihadına "sahih olan budur" demişlerdir.
  1208 - Soru: Haraç arazisi nasıl bir arazidir?
  Cevap: Müslüman askerler tarafından harp neticesinde fethetmek suretiyle veya sulh yoluyla elde edilip oranın gayri müslim halkına verilen ve karşılığında vergi alınan bu araziye "Arazi-i Haraciye" adı verilmektedir.


  Paylaş
  Üçbin Seçme Fetva-Öşür Nasıl Hesaplanır?ile ilgili fetvalar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Öşür zekat olarak fakirlere verilmektedir. Müslüman olması da şarttır. Belli bir miktarı vardır. Bunun daha aşığı bir miktar olmaması gerekir.