Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Devlet faizle çalışıyor, memurların aldıkları maaşlar helal midir? Tasarruf Teşvik nemalarını almak caiz midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Devlet faizle çalışıyor, memurların aldıkları maaşlar helal midir? Tasarruf Teşvik nemalarını almak caiz midir?

  Reklam
  Devlet faizle çalışıyor, memurların aldıkları maaşlar helal midir? Tasarruf Teşvik nemalarını almak caiz midir?

  Yazar: Mehmet Paksu 2011-06-01

  "Diğer memurluklarda ve kamu iktisadî teşekküllerinde çalışmakla bir faiz müessesinde çalışmak arasında ne fark var? Çünkü, memura verilen maaşa da büyük ölçüde faiz karışmaktadır." gibi sözlere hakkında:
  Evvelâ, memurların hepsi veya resmî olan diğer işyerlerinde çalışanların tamamı faizli muamelenin muhasebesini yapıyor değildir. Yani, memur veya işçi bizzat faizle uğraşmamaktadır. Halbuki faize dayalı işyerlerinde çalışanların bütün mesaisini faiz hesapları, akitleri ve muamemeleri almaktadır.
  Diğer taraftan, devletin geliri sadece faiz yoluyla birikmemektedir. Büyük ekseriyeti halktan alınan vergiler ve benzeri yollardan sağlanmaktadır. Memur da maaşını alırken oradan gelen paraları niyet ederek kabul eder.
  Hattâ kazancını kumar, içki alışverişi ve benzeri helâl olmayan bir yoldan temin eden bir insanın, meselâ inşaat gibi meşru sayılan bir işinde çalışıldığı zaman, işçinin almış olduğu ücret meşru ve helâldir. Yine alacaklı bir Müslümanın, borçlu bir gayri müslimin şaraptan elde ettiği paradan borcunu alması caizdir. (Dürer, l. 318.) Her ne kadar bu paranın aslı dinen haram sayılan bir yoldan elde edilmişse de, alacaklı için durum farklıdır. Çünkü o, borçludan hakkını almaktadır. Bu paranın haram yoldan kazanılmasında alacaklının bir mes'uliyeti yoktur. Mes'uliyetin tamamı borçlu olana aittir.
  Memurun da durumu bundan farklı olmasa gerektir. Çünkü memur meşru olan bir iş yapmakta, yaptığı işten dolayı bir miktar hak elde etmektedir. Bunu da devlet karşılamaktadır. Bunun için faizli iş yerlerinde çalışan kimseler, kendilerini devlet memuru ile kıyaslayamazlar.


  Paylaş
  Devlet faizle çalışıyor, memurların aldıkları maaşlar helal midir? Tasarruf Teşvik nemalarını almak caiz midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Devlete bağlı çalışan memurların kazanmış olduğu maaşları emeklerinin hakkı ile elde etmiş sayıldıkları için faizden sorumlu tutulmazlar bu nedenle kazandıkları helaldir.faktoring caiz mi,  devletten alınan maaş caizmi