Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Cennet-Cehennem ile ilgili Fetvalar-Üçbin Seçme Fetva-Mehmet Emre Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cennet-Cehennem ile ilgili Fetvalar-Üçbin Seçme Fetva-Mehmet Emre

  Reklam
  Cennet -Cehennem ile ilgili Fetvalar-Üçbin Seçme Fetva-Mehmet Emre31 - Soru: Şu anda cennet ve cehennem var mıdır? Mekan tahsis edilmiş midir?
  Cevap: Cennet de cehennem de el'an mevcuttur. Ayet-i kerimelerde cennet ve cehennemden bahsedilirken mazi (geçmiş zaman) sigası ile "Üuıddet" (hazırlandı) buyrulması, onların halen mevcut olduğunu gösteren delillerden biridir. Me'va adlı cennetin Sidretü'l-Münteha'nın yanında bulunduğu, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle (Sure-i Necm ayet 15) sabittir. Hz. Nuh'un kavmi; suda boğulduğundan onların derhal cehenneme sokulduklarını haber veren Ayet-i Kerime (Sure-i Nuh 25) cehennemin varlığını ifade etmektedir. İşte bu ve benzeri birçok Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler, cehennemin el'an mevcut bulunduğunun belgeleridir. Akaid kitapları bu hususu açık ve geniş olarak beyan etmektedir.
  32 - Soru: Kadınlar, cennete girince yine dünyadaki kocaları ile mi evlenecekler?
  Cevap: Hayatta iken birbirinden memnun yaşadılarsa ve hoşnutlukla ayrıldılar ise kadın zevcin hanımı olacak. Kadının birden fazla evlilik yapması halinde; hangi kocasından memnun olarak ayrıldı ise onun hanımı olarak kalacak.
  33 - Soru: Veled-i zina olan bir kimse, bihakkın İslam'ı yaşamış olsa bile cennete giremez, deniliyor. Bu söz doğru mu?
  Cevap: Böyle bir iddia doğru değildir.
  34 - Soru: Bazı kimseler, borazancının, çaldığı düdüğü ile; sarhoşun, kadehiyle birlikte haşrolunacağını; müezzinlik yapanların, ezan okuyarak haşrolunacağını ifade etmektedirler. Bu hususun sıhhat derecesini açıklar mısınız?
  Cevap: Peygamber Efendimiz'in "Yüb'asü küllü abdin âlâ mâ mâte aleyh" Hadis-i Şerifi buna delalet etmektedir.  Paylaş
  Cennet-Cehennem ile ilgili Fetvalar-Üçbin Seçme Fetva-Mehmet Emre Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mirac gecesinde peygamber efendimiz semaya çıkarıldığı vakit kendisine cennet ehli ve cehennem ehli gösterilerek çekilen azapların hangi günahlarla oraya gittikleri de bildirilmiştir.mehmet emre fetvalar