Soru ve Cevaplarla İslam ve Fetvalar Forumundan Fetvalar: Tesettür Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Fetvalar: Tesettür

  Reklam


  Muhterem müslümanlar!

  Dinimiz, avret sayılan uzuvların örtülmesini farz kılmıştır. Cahiliyet devrinin kalıntısı bulunan çıplaklığı yasaklamıştır. İslam dini gelmezden önce, müşrik kadınlar, başlarına bir örtü koyarlar fakat uçlarını iki omuzları arasından arkaya sarkıtarak gerdanlarını açıkta bırakırlardı.

  O günkü kadınlarda erkekten sakınma diye bir şey yoktu. Evlerinde süslenip dışarı çıkarlar, erkeklerle karışık otururlar ve görüşüp konuşurlardı. Nihayet tesettürle ilgili ayetler inerek İslam kadınının tavır ve hareketlerini tespit etti. Cenab-ı Hak buyuruyor ki;

  r0;Mür17;min kadınlara da söyle: Gözlerini (haramdan) sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynetlerini açmasınlar. Bunlardan görülen kısmı müstesna: Başörtülerini yakalarının üstünü (kapayacak surette) koysunlar. Ziynet (mahal) lerini kendi kocalarından, yahut kendi babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut kendi oğullarından, yahut kocalarının oğullarından, yahut kendi biraderlerinden,yahut kendi biraderlerinin oğullarından, yahut kendi kız kardeşlerinin oğullarından, yahut kendi kadınlarından, yahut kendi ellerindeki memlukelerde, yahut erkeklerden yana ihtiyacı olmayan (erkeklikten kalmış bulunan) hizmetçilerden, yahut kadınların gizli yerlerine muttali olan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizleyecek ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Hepiniz Allahr17;a tevbe edin ey mür17;minler. Ta ki korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail olasınız.r1;

  Diğer taraftan Ahzab suresinin 33. Ayet-i celilesinde de kadınların iffet ve vakarının korunması bakımından şöyle buyurmuştur:

  r0;(Vakar ile) evlerinizde oturun. Evvelki cahiliyet (devri kadınlarının kırıla döküle, süslerini göstere göstere) yürüyüşü gibi yürümeyin. Namazı dosdoğru kılın. Ey ehl-i beyt, Allah sizden ancak kiri gidermek için ve sizi tertemiz yapmak ister.r1;

  Aziz mür17;minler !

  Haya, imanın bir şubesi; tesettürde utanmanın ayrılmaz bir lazımıdır. Hayasızlık iman zafiyetine delildir. İmanın yokluğu, bir çok duygularla birlikte, insandan utanmayı da siler götürür.

  İman-ı hakikinin tebliğcisi ve vicdanların mürebbisi Hazret-i Muhammed (s.a.v.) Efendimiz, r0;Avret mahallimi, içimdeki elbiseden saklamaya güç yetirebilseydim elbette saklardım.r1; Buyurmuşlardır.

  İslam dininin kadın ve erkeğe emrettiği tesettür, sadece namaz kılacağı zamana mahsuz değildir. Namaz dışındaki vakitlerde ve hatta kendi başına bulunduğu zamanlarda bile avret mahallini kapalı tutacaktır. Hazret-i Ebubekir (r.a) def-i hacet için helaya çıktığında, Rabbim beni bu açılmış halimle görüyor, diye utancından başını örterdi.

  İmanın kemal derecesinde bulunan zatlardan Hazret-i Ali (r.a.) diyor ki: r0;İnsan avret mahallini açınca, yanındaki melekler utancından yüz çevirirler.r1;

  Bir erkek, hamamda yıkanırken göbekten diz kapağı altına kadar olan uzuvlarını örtmek mecburiyetindedir. Müslüman bir kadının mür17;min kadınların karşı, tesettürü de böyle olacaktır.

  Kadınlar; el, ayak ve yüzlerinden başka bütün uzuvlarını, altını göstermeyen ve vücut hatlarının belli etmeyen, bol bir elbise ile örtmek mükellefiyetindedir.

  Hazret-i Ebubekirr17;in kızı Esma (r.a.) bir gün Hazret-i Aişer17;yi ziyarete gelmişti. Üzerindeki elbise ince olduğu için, Peygamber Efendimiz hemen başını aksi istikamete çevirdi ve, r0;Ya Esma ! kadın, hayz (görecek yaş) a ulaştığı vakit şunlardan başka bir yerini göstermesi iyi olmaz.r1; Buyurdu ve bunu söylerken ellerine ve yüzüne işaret etti.

  Kadınlar; namazda yüz, el ve ayaklarından başka vücutlarının tamamını ve hatta baştan aşağı sarkan saçlarını örteceklerdir.

  Bir kadın, elbise varken giyinmeyip, kimsenin bulunmadığı bir yerde, çığlak olarak namaz kısa İslam fukahasının ittifakı ile namazı caiz değildir.

  Kadın vücudunun her bir parçası, ayrı bir avret mahallini kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla: Topuklar dahil olmak üzere incikler, dirseklerle birlikte pazular, kulaklar, gerdan, dirseklerden bileğe kadar kollar, baş, saç, boyun hep müstakil birer uzuv kabul edilmiştir. Avret sayılan uzuvlardan birinin dörtte biri, namaz içinde açılsa ve üç defa r0;Sübhanellahr1; diyecek kadar açıkta kalsa namazı bozulur.

  Müslüman bir kadın, gayri müslim kadın yanında erkekten sakınır gibi örtünmek mükellefiyetindedir.

  Din kardeşlerim!

  Müslüman kadınlar, yabancı erkeklerle park, bahçe, salon ve evlerde karışık olarak oturamazlar. Avret sayılan uzuvlarını onların yanında açığa koyamazlar.

  Kadının örtünmesi, iffetini korumak, şerefine din ve namusuna el uzatılmasını önlemek için farz kılınmıştır. Cenab-ı Hak Ahzab suresinin 59. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır:

  r0;Ey Peygamber, zevcelerine, kızlarına ve mür17;minlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu, onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur. Allah, çok yargılayıcıdır, çok esirgeyicidir.r1;

  Bir kadının, kız kardeşini kocasına ve kayınbiraderine namahrem, görünmesinin aciz olmadığı ALİ EFENDİ ve NETİCE fetvalarında tasrih edilmiştir. Fitne korkusu olduğu zaman kadın süt biraderine bile görünemez.

  Resulullah Efendimiz bir gün:

  r0;(Yabancı ) kadınların yanlarına girmekten sakınınr1; buyurmuştu.Ensardan bir adam:

  r0;Kadın kocası tarafından olan erkek hısımı(hakkında) görüşünüz nedir?r1; dedi.Hazret-i Peygamber (s.a.v.) Efendimizin cevabı şöyle oldu:

  r0;Bu erkek (ile başbaşa kalmak ), ölüm (e sebep olan hallerden ) dirr1; (Buhari ve müslim).

  Muhterem din kardeşlerim,

  Çıplaklık; Ahlakın bozulmasına, zinanın çoğalmasına, şehvani hislerin kamçılanmasına sebep olmaktadır. Açılan bir çiçek, nasıl arıları kendine davet etmekte ise örtünmeyen bir kadın da erkeklerin gözlerini üzerine çekmiş olur. Müslüman bir kadın, bütün meziyet ve güzellikleri ile evinin ve erinin kadını olacaktır. O, satılık bir mal değildir ki, giyindiği zaman elbisesini, soyunduğu vakit sinesini teşhir etsin!

  Örtünme, ilahi bir edep kaidesidir. Hiçbir sorumluluğu olmayan canlılar da bile bunun izlerine tesadüf edilmektedir.

  Kadının haya ve tesettürü onun için manevi bir hayattır. Budan yoksun bir kadın her ne kadar nefes alıp verse de ölüden farkı yoktur.  Paylaş
  Fetvalar: Tesettür Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tesettür hem Allahu tealanın bir emri hem de Ayeti kerimeyi üstünde taşımanın sevincidir. Tesettüre geçen her bayan fıtratına uygun hareket ettiği için öncekinden daha huzurlu ve rahat olduğunu hisseder.