islamda Aile ve Evliliğe Hazırlık Forumundan Nikah akdinin bir şarta veya zamana ta’lik edilmesi caiz midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Nikah akdinin bir şarta veya zamana ta’lik edilmesi caiz midir?

  Reklam
  Nikah akdinin bir şarta veya zamana ta’lik edilmesi caiz midir?

  Evlilik, alışveriş gibidir; anında yapılması şarttır. “Yarın veya öbür gün seninle evlendim” gibi geleceğe yönelik olması veya “Babam geldiğinde” yahut “Babam razı olursa seninle evlendim” gibi daha olmamış bir şarta dayalı olması halinde, dört mezhebe göre akit geçerli değildir. Yani bu sözlerle kılınan nikahta, söylenilen zaman geldiğinde veya ta’lik edilen şart tahakkuk ettiğinde nikah kıyılmış olmaz.
  Ancak, geçmişte olduğuna dair şüphe olmayan bir şarta dayandırılması halinde, evlilik akdi sahih olur; akit de hemen gerçekleşir. Mesela, bir adam oğluna bir kız ister, kızın babası da yalan söyleyerek: “Onu senden önce falan kişiyle evlendirdim, evlendirmemiş olsaydım kızımı oğluna verirdim” dese ve daha sonra yalan söylediği anlaşılsa; nikah akdi, olan bir şeye dayandırıldığından (kızın evlenmemiş olmasına) dolayı akit sahih olur.
  Ayrıca şartın dayandırıldığı kişi, akit meclisinde bulunuyorsa ve nikah onun rızasına ta’lik edilmişse, mesela kız, erkeğe: “Babam razı olursa seninle evlendim” dese; babası da mecliste bulunup kabul etse, akit sahih olur.
  Yine erkek, kıza: “Yirmi yaşındaysan seninle evlendim” dese ve kız yirmi yaşında olsa, akit sahih olur. Çünkü bu ta’lik geleceğe yapılmamıştır.


  Paylaş
  Nikah akdinin bir şarta veya zamana ta’lik edilmesi caiz midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nikah akdinin o anda gerçekleştiği beyan eden sözlerin söylenmesi gereken şartlardandır. Geleceğe yönelik ve şarta bağlı olan akidler mezheplerde kabul edilmez.