islamda Aile ve Evliliğe Hazırlık Forumundan Geniş zaman ifadesiyle yapılan akitlerin hükmü nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Geniş zaman ifadesiyle yapılan akitlerin hükmü nedir?

  Reklam
  Geniş zaman ifadesiyle yapılan akitlerin hükmü nedir?


  Erkek, akdin yapıldığı mecliste, geniş zaman sigasını kullanarak, kadına: “Şu kadar mehirle seninle evleniyorum” dese, kadın da “Kabul ediyorum” diye cevap verse, eğer akdin geleceğe yönelik bir vaatle değil de o anda yapıldığına delalet eden bir karine (delil) varsa, Hanefi ve Malikilere göre akit sahihtir. Meclisin (nikahta bir araya gelen insanlar ile oluşan kalabalığın) o nikah akdinin gerçekleştirilmesi için toplandığı kabul edilerek nikah kabul edilir. Çünkü meclisin oluşması, geleceğe yönelik vaat isteğini ortadan kaldırır.
  Eğer meclis, akdin gerçekleşmesi için toplanmamış ve evlilik akdinin o anda yapıldığına ait bir alamet yoksa, nikah akdi gerçekleşmez. Zira bu durumda sözler sadece bir vaadi ifade eder.
  Şafi ve Hanbelilere göre ise, geniş zaman sigasıyla nikah akdi asla gerçekleşmez. Muhakkak geçmiş zaman sigasını kullanmak gerekir.
  İhtilaftan kurtulmak için takip edilecek yok ise, nikah akdini geçmiş zaman sigasıyla kıymaktır. Bu sayede dört mezhebe uygun olarak nikah kıyılmış olur.


  Paylaş
  Geniş zaman ifadesiyle yapılan akitlerin hükmü nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Akitin sahih olmasında aranan şart sözlerin geleceğe yönelik olması değil de o anı ifade ediyor olması gerekmektedir. Geleceğe yönelik söylenenler dilde kalmaktan başka bir şey ifade etmez.