islamda Aile ve Evliliğe Hazırlık Forumundan Nikah akdinde kızın velisinin hazır bulunması gerekli midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Nikah akdinde kızın velisinin hazır bulunması gerekli midir?

  Reklam
  Nikah akdinde kızın velisinin hazır bulunması gerekli midir?


  Cumhura (üç mezhebe) göre, evlenecek kadının velisinin nikah meclisinde hazır olması şarttır. Velinin bulunması, şahitler gibi şarttır ve veli olmazsa nikah kıyılamaz. Ayrıca şahitler, veliden ayrı olmalıdır. Veli aynı anda şahit olamaz. Nikah akdi, kadınların sözüyle kıyılmaz. Bir kadın kendi kendini veya başkasını evlendirse veya velisinden başkasını kendisini evlendirmesi için vekil kılsa, üç mezhebe göre bu nikah sahih olmaz.

  İ. Azam ve İ. Yusuf’a göre ise, akıllı ve buluğa ermiş kadın, kendisini ve küçük kızını evlendirebilir, başkalarının yerine vekil de olabilir. Fakat kendine denk olmayanı kabul ederse, veliler nikahı feshedebilirler.

  İ. Muhammed’e göre ise, akıllı ve baliğ bir kadın kendini evlendirirse, bu nikah velisinin iznine bağlı olur. Dengini bulmuş olsa dahi velisi kabul etmezse nikah fesholur.

  Hakkında böyle ihtilaf olan meselelerde takip edilecek en iyi ol, ihtilaftan kurtulmak için bütün imamların görüşleriyle amel etmektir. Dolayısıyla, her ne kadar Hanefi mezhebinde nikahta velinin hazır bulunması şart olmasa da, diğer üç mezhepte bu bir şart olduğundan, nikah akdi esnasında velinin hazır bulunmasına gayret etmek gayet güzel ve isabetli olur.


  Paylaş
  Nikah akdinde kızın velisinin hazır bulunması gerekli midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nikahın anne ve baba tarafından bilinmesi gizli yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca anne ve babanın nikah kıyıldığı zaman hazırda bulunmaları gerekmektedir.nikahta veli bulunmasi