islamda Aile ve Evliliğe Hazırlık Forumundan Akit esnasında mehri belirtmek gerekir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Akit esnasında mehri belirtmek gerekir mi?

  Reklam
  Akit esnasında mehri belirtmek gerekir mi?

  Mehir: Kadına kritik bir dönemde, sosyal güvence olarak Allah’ın takdir ettiği bir haktır. Hanefi mezhebinde mal ve paradan başka bir şey ile mehir olmaz. Mehrin en azı 40 gr. gümüştür.
  Nikah aktinde mehri belirlemek gerekmez. Mehrin tayin edilmemesi, nikahı feshetmez. Ancak kadın, daha sonra takdir edilen mehri kabul etmezse nikah feshedilir.
  Mehir ikiye ayrılır:
  1- Mehr-i misil: Başta mehri tespit edilmeyen bir kadının, mehri alacağı vakit, kendi sülalesindeki denk sıfatlara sahip olan bir kadının aldığı mehir kadar mehir alması ve mehrinin böylece tespit edilmesidir.
  2- Mehr-i müsemma: Miktarı belirlenen ve takdir edilen mehirdir. Bu mehir de ikiye ayrılır:
  Mehr-i muaccel: Peşin olarak verilen mehir.
  Mehr-i müeccel: Sonraya bırakılan mehir.
  Cinsel temas veya sahih halvet olursa, kadın mehrinin hepsini alır. Cinsel temas veya sahih halvet olmaksızın boşanma olursa, eğer mehir takdir edilmişse, mehrinin yarısını alır; eğer mehir takdir edilmemişse, kadına “muta” vermek vaciptir.
  Muta: İmam’ı Azam’ göre bir kat elbise, Ebu-s Suud’a göre ise beş dirhem gümüştür.


  Paylaş
  Akit esnasında mehri belirtmek gerekir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Merhem genelde kız isteme sırasında mehrin ne kadar ve ne tür olacağı kararlaştırılarak ona göre anlaşma ve hazırlık yapılır. Fakat mehrin evlilikten sonra bırakıldığı da olur.