islamda Aile ve Evliliğe Hazırlık Forumundan Musluman Kadinin En Hayirlis Mehri Az Olandir.. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Musluman Kadinin En Hayirlis Mehri Az Olandir..

  Reklam
  Sehl b. Sa'd (r.a)'den şöyle rivayet olunmuştur:

  «Rasulullah (s.a.s)'e bir kere bir kadın gelip kendisinizi (zevceliğe almasını) teklif etti. Rasulullah gözlerini indirip sükut etti. Orada hazır bulunan bir sahabi:

  «Ya Rasulallah! Bu kadını bana nikahlasanız» dedi. Rasulullah:

  «Mehir olarak dünyalık verecek bir şeyin var mı?» diye sordu. O sahabi:

  «Hayır ya Rasulallah! Yanımda hiçbir şey yoktur» dedi. Rasulullah:

  «Haydi git, araştır ve demir bir yüzük olsun bul, getir, tak» buyurdu. Sahabi gitti. Sonra dönüp gelerek:

  «Hayır Yâ Rasulallah! Dünyalık birşey, demir bir halka bile bulamadım. Ve lakin şu izarım (belden aşağı ihramım) var. Bunun yarısını verebilirim» dedi. Ravi Sehl b. Sa'd der ki: Bu fakir sahabenin izarı üzerinde giyecek gömleği bile yoktu. Bunun üzerine Rasulullah:

  «İyi ama izarınla ne iş görebilirsin, neye yarar. Onu sen giyersen kadının üstünde ondan birşey bulunmaz, açıkta kalır, kadın giyerse sen çıplak kalırsın» buyurdu.

  Adamcağız bulunduğu yere oturdu. Bu oturuşu uzayınca da kalkıp üzgün bir halde gitti. Rasulullah bu zatın ümitsiz gittiğini görünce onu ya kendi çağırdı, ya da birisine çağırtarak:

  «Kur'an'dan ezberinde birşey var mı?» diye sordu.

  Fakir sahabi:

  «Ezberimde şu sure var, şu sure var, şu sure var» diye bir takım sureler saymaya başladı. Bunun üzerine Rasulullah:

  «Kur'an'dan ezberindeki surelerle seni bu kadına nikahladım» buyurdu.

  (Buhari)  Kadının, kendisini yada kızın velisi hükmünde olan şahsın kızını; dinini ve takvasını beğendiği bir erkeğe nikahlamak istemesi caizdir ve bunda utanılacak bir şey yoktur

  Evlenen kızın değeri aldığı mehrin çokluğu ile ölçülemez. Kadının değeri İslam dinindeki üstünlüğü, takvası ve İslam yolunda yaptığı çalışmalarla ölçülür. Zira, nice kadınlar vardır ki çok az dünyalığa sahibtir ve çok az dünyalık karşısılığında evlenmiştir. Fakat, gerek Allah katında, gerekse insanlar katında çok değerli ve saygın bir mevkidedirler. Ayrıca, az mehirle evlenen kadınlara daha fazla bereket verileceği, Allah'ın bir vaadidir.

  Mehir, çok maldan olabileceği gibi, demir bir yüzük hatta Kur'an'dan öğretilen bir kaç ayet dahi olabilir.[/
  b]  Paylaş
  Musluman Kadinin En Hayirlis Mehri Az Olandir.. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun paylaştığın için. Benim mehir konusunda merak ettiğim birşey var. Nikahımız kıyılırken eşim 2 bilezik mehir vericem demişti. Ben istemedim ve oda almadı. Ben hala istemiyorum ben eşime bunu almasada helal edebilirmiyim mehirimden vazgeçebilirmiyim. 3. 3
  selamlaeykum bacim Allah cumlemizden razi olsun..

  sana cevab olarak bu hikayeyi paylassam olurmu ?

  ****** HZ. FATMA'NIN MEHRİ ****

  Resûlullah kızı Fâtıma'nın nikâh haberini verirken göz yaşlarını tutamayıp ağlıyordu. Bunu gören kızı Fâtıma:
  - Babacığım sizi üzgün ve ağlar bir halde görüyorum. Bunun sebebi nedir? diye sordu. Resûlullah kızına cevaben şöyle buyurdu:
  «Kızım, ağlamam senin içindir. Zira sen de benim gibi anneden yetim kaldın. Keşke annen Hz. Hatice şimdi sağ olsaydı ve o da bu mutlu günümüzde sevincimize ortak olsaydı. O sağ olaydı senin çeyizini kendi elleriyle yapardı. O zaman hep beraber sevinir ve saâdetini birlikte yaşardık. Fakat ne yapalım ki acı ile tatlının beraber olması hayatın gereklerindendir. Allah böyle takdir buyurmuş. Sen işte bu ahval üzere gelin oluyorsun. Ben de senin bu haline üzülüyor ve ağlıyorum.»
  Hz. Fâtıma nikâhın kıyıldığını duyunca bu sefer kendisi ağlamaya başladı. Bunun üzerine Resûlullah ona hitaben şöyle buyurdu:
  - Kızım sen niçin üzülüyorsun? Seni Ali ile nikâhladığıma üzülüyorsan ve onun için ağlıyorsan AIlah'a yeminle söylüyorum ki, seni herkesten daha çok bilgili, güzel ahlâklı ve ilk önce müslüman olan bir kimse ile evlendiriyorum.
  Bunun üzerine Hz. Fâtıma'da şunları söyledi:
  - Babacığım, her kızın bir mihri (nikâh bedeli) vardır. Bu yarı gümüşle, veyahutta altınla tespit ve takdir olunuyor. Eğer benim mehrim de aynı diğerleri
  gibi olursa seninle ümmetin arasında bir fark kalmaz. Ben, mehrim olarak yarın mahşer gününde senin ümmetinden günah işleyenlerin ilahî affa ve mağfirete nail olmaları için senin onlara şefaatçi olmanı diliyor ve istiyorum.
  Resûlullah'a Hz. Fâtıma'nın bu dileğinin kabul olunduğu bildirildi. Bunun üzerine Resûlullah da:
  - Sağol kızım. Peygamberin kızı olduğunu isbat ettin.» buyurdu.
  Burada kızıma şu kadar mehir isterim. Şu kadar başlık isterim diye tutturan ve bununla övünen anne ve babalara bir çift sözümüz var:
  Resülullah'ın kızının ahvalini gördünüz bundan ibret alın. Yoksa sizin kızınız onun kızından daha mı üstün veya siz Resûlullah'tan daha üstün bir baba mısınız? Yarın mahşer gününde onların huzuruna varacağınızı aklınızdan çıkarmayın.