islamda Aile ve Evliliğe Hazırlık Forumundan Nişandan dönüldüğü takdirde verilen hediyeler iade edilmeli midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Nişandan dönüldüğü takdirde verilen hediyeler iade edilmeli midir?

  Reklam
  Nişan, bir evlilik vaadi sayıldığından taraflar birbirlerine ısınamaz, bazı konularda anlaşamaz ve yuvayı kurup devam ettireceklerine kanaatleri olmazsa nişandan vazgeçebilirler. Nikâh olmadığı için herhangi şer’î hüküm söz konusu olmaz. Karşılıklı verilen hediyelerin ve takıların iadesine gelince; bu hususta Hanefi Mezhebi'nin görüşü şöyledir:

  Nişan hediyeleri hibe sayılır. Bundan dolayı, şayet verilen hediyeler zayi olmuş veya tüketilmiş, kullanılmışsa karşı taraftan ödenmesi istenmez. Mesela, takılar kaybolmuş, kumaşlar elbise yapılmışsa bunlar ödetilmez. Ancak verilen hediyeler duruyorsa onları geri ister ve alır.

  Şâfiî ve Hanbeli mezhebine göre, erkek verdiği hediyeleri, ister dursun, isterse zayi olsun geri alamaz.

  Malikilerin bu husustaki görüşü ise her iki tarafın mağdur olmaması bakımından daha isabetli görünmektedir. Mâlikî âlimleri meseleye tarafların nişandan dönmeleri açısından bakıyorlar. Şöyle ki:

  Nişandan erkek dönmüşse verdiği hediyelerin hiçbirini alamaz; ancak kız tarafı dönerse erkek hediyelerini geri alabilir. Hediyeler kaybolmuş veya kullanılmışsa kız tarafının tamamını ödemesi gerekir. Hak ve adalet bunu göstermektedir. (İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 9: 26;Hukuk-u İslâmiye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu,2: 13.)

  Mehmed Paksu - Aileye Özel Fetvalar


  Paylaş
  Nişandan dönüldüğü takdirde verilen hediyeler iade edilmeli midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nişan kişilere verilen bir süre evlilik için bir adımdır. Nişandan dönüldüğü takdirde verilen hediyelerin geri alınması kişinin bulunduğu mezhebe göre yorumlanmaktadır.nişanda takılan takıların iadesi,  nisanlik hediye,  nişanlık hediye,  nişanlık hediyeleri,  nisanlik hediyeleri,  nişanlık hediyeler