islamda Aile ve Evliliğe Hazırlık Forumundan Bir erkeğin ikinci bir hanımla evlenmesi için ilk eşinden izin alması gerekir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir erkeğin ikinci bir hanımla evlenmesi için ilk eşinden izin alması gerekir mi?

  Reklam
  Mezheplerin bu konudaki görüşleri nelerdir?


  İslam dininde ikinci bir evlilik yapmak için herhangi bir kimseden izin alma zorunluluğu yoktur. Peygamberimizin (a.s.m) Hz. Ali (r.a)’ın ikinci evliliğine karşı çıkması, hususî bir tavırdır, bir hukuk prensibi değildir.

  İlk eşin veya yakınlarının ikinci evliliğe tepki göstermeleri normaldir, fakat bu tepki hukukî değil, hissîdir.

  Dört mezhebin içinde bulunduğu İslam hukukunda, çok eşliliğin caiz olmasının iki şartı vardır:

  1. Eşler arasında -nafaka/geçimi temin, mesken, güzel muamele, yanlarında kalmak gibi maddî yönden arzulanan- adaleti temin etmek.

  Bu konuda Kur’an’ın mesajı açıktır; eşler arasında gereken adaleti sağlamak;

  “Himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, onlarla değil, size helâl olup arzu ettiğiniz diğer kadınlarla iki, üç veya dört hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır”(Nisa, 4/3).

  Burada, insanın iradesi dışında olan gönül bağlarına bağlı olarak gelişen sevgi paylaşımında adalet yapma zorunluluğu yoktur. Aşağıdaki ayette bu hususa işaret edilmiştir:

  “Ey kocalar! bütün benliğinizle isteseniz dahi eşleriniz arasında (yapacağınız sevgi dağıtımında) tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da öbürünü kocasızmış gibi bir vaziyette bırakmayın.”(Nisa, 4/129).

  2. İkinci şart, onların geçimlerini temin etme gücüne sahip olmak. Peygamberimiz (a.s.m)

  “Ey gençler topluluğu! Sizden kim -ailenin- geçimini temin edebilecek maddî imkânlara sahip ise evlensin.”(Mecmau’z-Zevaid, 4/252) buyurmakla bu ikinci şarta işaret etmiştir.
  S.İ.E
  Bu sebeple, aile geçimini temin etmekten âciz olan kimsenin -birden çok değil-, bir kadınla da evlenmesi caiz değildir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 7/168).


  Paylaş
  Bir erkeğin ikinci bir hanımla evlenmesi için ilk eşinden izin alması gerekir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamberimiz biden çok eşi vardı. Bunların hepsi tek tek örnek timsalidir. Evlenmek isteyen kişilerin evlenmek için koşulların sağlanması gerekmektedir.ikinci evlenmede hanımın haberi olması gerekmi,  2.ci hanımı almak için ilk hanımdan izin almak gerekirmi,  islamiyette 2.este 1.esin rizasi gerekirmi,  erkek ikinci eş alırken kadından izin alır mi,  ıkıncı es alınırmı,  iki evliliginde ilk esten izin alinirmi,  islamda iki evlilikte ilk esin durumu