islamda Aile ve Evliliğe Hazırlık Forumundan Hutbe Üzerine Hutbe Caiz Değildir - Haram Olan Nikahlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hutbe Üzerine Hutbe Caiz Değildir - Haram Olan Nikahlar

  Reklam
  Hutbe Üzerine Hutbe Caiz Değildir

  (68) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘...Hiç kimse kardeşinin evlenmek için talip olduğu kıza talip olmaz…’.buyurdu.”
  Buhari (1974) Müslim (1413/51) Malik (2/523/1) Ebu Davud (2080) Nesei (3339) Tirmizi (1134) İbni Mace (1867) İbni Ebi Şeybe (3/457/2) İbnu’l-Carud (677) Humeydi (1026) Ahmed (2/274)
  (69) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘...Bir kimse kardeşinin evlenmek için talip olduğu kadına evlenmek için talip olmaz. Ancak kıza talip olan, o kimse talip olmadan önce kızı istemekten vazgeçerse, yahut izin verirse bu müstesnadır’ buyuruyordu.”
  Buhari (5235) Müslim (1412/50) Malik (2/523/2) Şafii (847-Risale) Ahmed (2/142) Ebu Davud (2081) Nesei (3243) Tirmizi (1292) Tayalisi (1930) İbni Ebi Şeybe (3/457/1) İbni Hibban (4051) Beyhaki (7/180)


  Paylaş
  Hutbe Üzerine Hutbe Caiz Değildir - Haram Olan Nikahlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir kıza talip olan bir kimse varsa o kişiye rağmen aynı kızı istemek uygun değildir. Günümüzde de başkasının sevdiğine bakmak hoş karşılanmamaktadır.