islamda Aile ve Evliliğe Hazırlık Forumundan Nikâhın Fazileti - Nikahın Farz Oluşu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Nikâhın Fazileti - Nikahın Farz Oluşu

  Reklam
  Nikâhın Fazileti

  (3) Abdullah bin Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Bizler Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in beraberinde evlenmek için hiçbir şeyi olmayan gençler idik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize:
  ‘Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan en iyi saklar ve ferci de en iyi korur. Evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun. Çünkü oruç onun için bir kalkandır’ buyurdu.”
  Buhari (5162) Müslim (1401/1) Nesei (2238) Tirmizi (1081) Darimi (2/132) İbnu’l-Carud (672) Abdurrezzak (10380) Beyhaki (7/77) Ahmed (1/424-432) Albani (1781-İrva)
  (4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Üç kişi var ki, onlara yardım etmek Allah’ın kendi üzerine aldığı bir haktır:
  1−Allah yolunda cihad eden mücahid,
  2−İffetli olmak isteğiyle evlenen kimse ve
  3−Kendi bedelini ödemek isteğiyle mükatebe yazışma yapan köledir’ buyurdu.”
  İbni Hibban (4030) Nesei (3120-3218) Tirmizi (1655) İbni Mace (2518) Begavi (2239) Ahmed (2/151-437)


  Paylaş
  Nikâhın Fazileti - Nikahın Farz Oluşu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Evliliğin farz oluşu insanlara bir çok faydası içindir. Hem insanların iffetini korumak, haramdan sakınmak hem de çocuk sahibi olup aile sahibi olmak gibi faydaları vardır.nikahın faziletleri