islamda Aile ve Evliliğe Hazırlık Forumundan Eşler Arasında Küfüv (Denklik) Din Hususundadır - Nikahın Farz Oluşu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Eşler Arasında Küfüv (Denklik) Din Hususundadır - Nikahın Farz Oluşu

  Reklam
  Eşler Arasında Küfüv (Denklik) Din Hususundadır

  (14) Fatıma binti Kays (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Fatıma’yı kendini kast ediyor kocası üç talak ile boşadı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona bir sükna ve nafaka tayin etmedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana:
  −‘İddetini bitirdiğinde bana bildir’ buyurdu. Ben de iddetin bittiğini kendisine haber verdim. Fatıma’ya, Muaviye, Ebu Cehm ve Usame bin Zeyd evlenme talebinde bulundular. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −Muaviye hiç malı olmayan bir adamdır. Ebu Cehm ise kadınları çok döven bir adamdır. Fakat Usame bin Zeyd’le evlen’ buyurdu. Fatıma eliyle şöyle şöyle işaret ederek:
  −Usame! Usame! dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Fatıma’ya:
  −‘Allah’a itaat etmek, Rasulüne itaat etmek senin için daha hayırlıdır’ buyurdu. Bunun üzerine ben Usame ile evlendim ve bu evliliğimden gıbta edip çok memnun oldum dedi.”
  Sükna: İçerisinde barınılacak ev vb. yerdir.
  Müslim (1480/47)
  (15) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Osman bin Mez’un vefat etti ve Hakîm’in kızı Havle’den olma bir kız bıraktı. İbni Ömer (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  −Osman bin Mez’un ölürken kızını kardeşi Kuddame bin Mez’un’a emanet edip vasiyet etmişti. İbni Ömer (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  −Bu ikisi yani Osman bin Mez’un ve Kuddame bin Mez’un benim dayım olmaktadır. İbni Ömer (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  −Osman bin Mez’un’un kızını amcası Kuddame bin Mez’un’dan bana nikâhlaması için talep ettim. O da kızın benimle evlenmesine razı oldu. Sonra Mugire bin Şube araya girdi; yani annesinin yanına girdi ve onu malla kızı kendisine nikâhlaması için rağbetlendirdi de kadın Mugire’ye razı oldu. Kız da annesinin hevasına uyup razı oldu. Kuddame bin Mez’un ve Mugire bin Şube anlaşmazlığa düştüler de bu anlaşmazlıkları Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e arz edildi. Bunun üzerine Kuddame bin Mez’un:
  −Ya Rasulallah, bu kız benim kardeşimin kızıdır; kardeşim onu bana vasiyet etti. Ben de onu halasının oğlu Abdullah bin Ömer ile evlendirmek istedim. Bu kız hakkında ne salah ne de denklik yönünden taksirat yapmadım. Ancak o aklını kullanamayan bir kadındır, annesinin hevasına tabi oldu dedi. İbni Ömer (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘O kız yetimdir, izni olmadan nikâhlanamaz’ buyurdu. İbni Ömer (Radiyallahu Anh) dedi ki:
  −Vallahi, kıza sahip olduktan sonra onu benden çekip aldılar ve Mugire bin Şube ile evlendirdiler.”
  Ahmed (2/130) Darekutni (3/230) Hâkim (2703) Beyhaki (7/120) Albani (1835-İrva)


  Paylaş
  Eşler Arasında Küfüv (Denklik) Din Hususundadır - Nikahın Farz Oluşu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz döneminde kadın ve erkeğin durumuna bakarak evlilik gerçekleştirilmemiştir. Kadın veya erkek köle, zengin soylu olsa da fark etmez mümin olması ilk şart olarak görülürdü.