islamda Aile ve Evliliğe Hazırlık Forumundan Nikâhta Şart Koşmak - Nikahın Rükünleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Nikâhta Şart Koşmak - Nikahın Rükünleri

  Reklam
  Nikâhta Şart Koşmak

  (42) Ukbe bin Amir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Yerine getirmeniz gereken şartların en haklısı, kendisi ile fercleri helâl kılmak istediğiniz şarttır’ buyurdu.”
  Buhari (2543) Müslim (1418/63) Ebu Davud (2139) Nesei (3281) Tirmizi (1127) Darimi (2/143) İbni Mace (1954) İbni Ebi Şeybe (3/326/3) Ebu Yağla (1754) Beyhaki (7/248) Begavi (2270) Ahmed (4/144-150)
  (43) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Hiçbir kadın din kardeşi diğer kadının çanağındaki boşalsın ve kendisi nikâhlansın diye onun erkek tarafından boşanmasını isteyemez. Çünkü ona da takdir olunan vardır’ buyurdu.”
  İbni Hibban (4069) Malik (2/900) Buhari (6493) Müslim (1413/51-53) Ebu Davud (2176) Nesei (3239) Humeydi (1026) İbnu’l-Carud (677) Said bin Mensur (654) Begavi (2271) Ahmed (2/238-274-487)
  (44) İbni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Kadın kardeşinin boşanmasını şart olarak koşamaz dedi.”
  Buhari (5242)


  Paylaş
  Nikâhta Şart Koşmak - Nikahın Rükünleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadın ve erkek nikahta şart koşmak için her ikisi için hayırlı bir şartın olması gerekmektedir. Hayırlı olmayan bir şartı öne sürmek uygun görülmemiştir.