Din Ve İman Bölümü ve Esma-ül Hüsna (Allah c.c isimleri) Forumundan Örneksiz, misalsiz, acib ve hayret verici alemler icad eden...El-BEDİ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Örneksiz, misalsiz, acib ve hayret verici alemler icad eden...El-BEDİ

  Reklam
  El-BEDİ-Örneksiz, misalsiz, acîb ve hayret verici âlemler îcad eden...

  Zâtında, sıfatında, fiillerinde, emsâli görülmemiş olan...

  Bedî', mübdî mânasınadır. Mübdî, ibdâ eden, yani örneği bulunmayan bir şey'i îcad eden demektir.

  Allah herhangi bir kuluna peygamberlik veya velîlik vererek üstün kılmışsa, bu üstünlükle o kul, kendi zamanındaki sair insanlara nisbetle bedî' olmuştur. Bâzı âlimlere verilen Bediüzzaman lâkabı gibi. Bu tâbir, zamanının eşsiz, misilsiz âlimi mânasına gelmektedir.
  Paylaş
  Örneksiz, misalsiz, acib ve hayret verici alemler icad eden...El-BEDİ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanlar kainat ve ahiret ile ilgili bilgi verilmeseydi ne bu dünyadakileri çözebilir ne de diğer dünya ile ilgili düşüncelere sahip olabilirlerdi. Cennetin neresi olduğu dahi nasıl bir mekan olduğunu da hayal edemiyoruz.el acib,  el acib ne demek,  ya acib,  el acib esması ,  el acib anlamı,  elacib,  el acib esması nasıl okunur