Din Ve İman Bölümü ve Esma-ül Hüsna (Allah c.c isimleri) Forumundan Kadri şanı çok büyük kerem sahibi ikramı bol olan. El-MACİD Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadri şanı çok büyük kerem sahibi ikramı bol olan. El-MACİD

  Reklam
  el-MACİD - Kadr ü şânı büyük, kerem ve semâhati bol...

  Allah Teâlâ'nın kendisiyle âşinalığı olan kullarına kerem ve semâhati ifadeye sığmaz, ölçüye gelmez.
  Meselâ: Onları temiz ahlâk sâhibi olmaya, iyi işler yapmaya muvaffak kılar da, sonra yaptıkları o güzel işleri,
  hâiz oldukları seçkin vasıfları sebebiyle onları över, sitayişlerde bulunur.
  Kusurlarını afveder, kötülüklerini mahveder.


  Tek...

  Zâtında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla şerîki (ortağı) veya nazîri (benzeri) ve dengi bulunmayan...


  Paylaş
  Kadri şanı çok büyük kerem sahibi ikramı bol olan. El-MACİD Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanlar bir imtihan olarak dünyaya gönderilmiş olsalar da hiç bir konuda yalnız değildirler tek bir amellerinden dolayı bile Allahu teala sonsuz rahmetinin tecelli ederek günahları bağışlar ve sevdiği kullar arasına kabul eder.