Din Ve İman Bölümü ve Esma-ül Hüsna (Allah c.c isimleri) Forumundan Kur’an’ı Kerim’de Geçen Allah’ın İsimleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur’an’ı Kerim’de Geçen Allah’ın İsimleri

  Reklam




  Kur’an’ı Kerim’de Geçen Allah’ın İsimleri

  1 ﴿ الْعَفُوُّ ﴾el-AFUVV

  Çok affeden, bağışlayan.
  Nisâ: 43
  2 ﴿ الأَعْلَى ﴾el-A’LÂ

  En yüksek, en yüce, en şerefli.
  Ağlâ: 1
  3 ﴿ الآخِرُ ﴾el-ÂHİR

  Son, nihayet, sonuncu.
  Hadîd: 3
  4 ﴿ الْعَالِمُ ﴾el-ÂLİM

  Bilen, bilgin, âlim.
  Haşr: 22
  5 ﴿ الْعَلِيمُ ﴾el-ALÎM

  Çok bilen, çok bilgili.
  Sebe: 26
  6 ﴿ الْعَلِىُّ ﴾el-ALİYY

  Yüksek, kadri yüce, şerefli.
  Sebe: 23
  7 ﴿ الله ﴾ALLAH

  Ulûhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplamış bulunan, ibadet edilen.
  Fâtiha: 1
  8 ﴿ الْعَظِيمُ ﴾el-AZÎM

  Büyük, yüce, azamet sahibi.
  Vâkıa: 96
  9 ﴿ الْعَزِيزُ ﴾el-AZÎZ

  Üstün, şerefli, kuvvetli, varlığı nâdir.
  Haşr: 23
  10 ﴿ الْبَارِىءُ ﴾el-BÂRİ

  Yaratıcı, hâlık.
  Haşr:24
  11 ﴿ الْبَصِيرُ ﴾el-BASÎR

  Görücü, gören.
  Feth: 24
  12 ﴿ الْبَاطِنُ ﴾el-BÂTIN

  Gizli olan, gizli ve sır olan şeyleri bilen.
  Hadîd: 3
  13 ﴿ الْبَرُّ ﴾el-BERR

  Hayırlı, lütufkâr, iyilik, şefkat ve ihsan sahibi.
  Tûr: 28
  14 ﴿ الْجَبَّارُ ﴾el-CEBBÂR

  İkrah eden, zorâki yaptıran.
  Haşr: 23
  15 ﴿ الأَحَدُ ﴾el-EHAD

  Bir, biricik, benzeri olmayan.
  İhlâs: 1
  16 ﴿ الأَكْرَمُ ﴾el-EKREM

  En cömert, en çok kerem sahibi.
  Alak: 3
  17 ﴿ الأَوَّلُ ﴾el-EVVEL

  Birinci, ilk, evvel.
  Hadîd: 3
  18 ﴿ الْفَتَّاحُ ﴾el-FETTÂH

  Açan, çok iyi açıcı, kullara rızık kapılarını açan, insanlar arasında hükmeden.
  Sebe: 26
  19 ﴿ الْغَفَّارُ ﴾el-ĞAFFÂR

  Çokca bağışlayan, affeden.
  Gâfir: 42
  20 ﴿ الْغَفُورُ ﴾el-ĞAFÛR

  Çokca bağışlayan, affeden.
  Şûrâ: 23
  21 ﴿ الْغَنِيُّ ﴾el-ĞANİYY

  Zengin, başkasına muhtaç olmayan.
  Muhammed: 38
  22 ﴿ الْخَبِيرُ ﴾el-HABÎR

  Her şeyden haberi olan, haberdar.
  Haşr: 18
  23 ﴿ الْحَفِىُّ ﴾el-HAFİYY

  Çokca ikram eden, lütufkâr.
  Meryem: 47
  24 ﴿ الْحَافِظُ ﴾el-HÂFİZ

  Koruyan, muhafaza eden, hâmi.
  Yûsuf: 64
  25 ﴿ الْحَفِيظُ ﴾el-HAFÎZ

  Emin, hafızası iyi olan, unutmayan.
  Hûd: 57
  26 ﴿ الْحَكِيمُ ﴾el-HAKÎM

  Hikmet sahibi, âlim, bilgin.
  Haşr: 24
  27 ﴿ الْحَقُّ ﴾el-HAKK

  Hak, gerçek.
  Yûnus: 32
  28 ﴿ الْخَالِقُ ﴾el-HÂLİK

  Örneksiz olarak yaratan, var eden.
  Haşr: 24
  29 ﴿ الْحَلِيمُ ﴾el-HALÎM

  Yumuşaklıkla muamele eden, eza ve cefaya tahammül eden.
  Ahzâb: 51
  30 ﴿ الْخَلاَّقُ ﴾el-HALLÂK

  Örneksiz olarak yaratan, var eden.
  Yâsin: 81
  31 ﴿ الْحَمِيدُ ﴾el-HAMÎD

  Övülmeye değer, hamd edilen.
  Şûrâ: 28
  32 ﴿ الْحَسِيبُ ﴾el-HASÎB

  Hesab gören, hesaba çeken ve kar-şılık verme hususunda kâfi olan.
  Nisâ: 6
  33 ﴿ الْحَىُّ ﴾el-HAYY

  Diri, hayat sahibi.
  Bakara: 255
  34 ﴿ الإِلهُ ﴾el-İLÂH

  Kulluk edilen, ibadet edilen.
  Zuhruf: 84
  35 ﴿ الْقَادِرُ ﴾el-KÂDİR

  Güç yetiren, güçlü.
  Enâm: 37
  36 ﴿ الْقَدِيرُ ﴾el-KADÎR

  Güç yetiren, güçlü.
  Haşr: 6
  37 ﴿ الْقَهَّارُ ﴾el-KAHHÂR

  Karşı konulmaz, yenen, gâlip, zorlayan.
  Gâfir: 16
  38 ﴿ الْقَاهِرُ ﴾el-KÂHİR

  Karşı konulmaz, yenen, gâlip, zorlayan.
  Enâm: 18
  39 ﴿ الْقَرِيبُ ﴾el-KARÎB

  Yakın olan.
  Sebe: 50
  40 ﴿ الْقَوِىُّ ﴾el-KAVİYY

  Kuvvetli, güçlü.
  Şûrâ: 19
  41 ﴿ الْقَيُّومُ ﴾el-KAYYÛM

  Herşeyi koruyan, tutan, idare eden.
  Bakara: 255
  42 ﴿ الْكَبِيرُ ﴾el-KEBÎR

  Büyük olan, kadri yüce.
  Nisâ: 34
  43 ﴿ الْكَرِيْمُ ﴾el-KERÎM

  Cömert, kerem sahibi.
  Neml: 40
  44 ﴿ الْقُدُّوسُ ﴾el-KUDDÛS

  Bütün noksanlıklardan münezzeh olan, temiz, kutsal.
  Haşr: 23
  45 ﴿ اللَّطِيفُ ﴾el-LATÎF

  Yumuşaklık ve lütufla iyilik eden, ihsan edici, merhamet eden.
  Mülk: 14
  46 ﴿ الْمَجِيدُ ﴾el-MECÎD

  Şanı yüce, şeref sahibi.
  Hûd: 73
  47 ﴿ الْمَلِكُ ﴾el-MELİK

  Mülk sahibi, hükümdar.
  Haşr: 23
  48 ﴿ الْمَلِيكُ ﴾el-MELÎK

  Mülk sahibi, hükümdar.
  Kamer: 55
  49 ﴿ الْمَتِينُ ﴾el-METÎN

  Sağlam ve güçlü olan, sâbit, kâvi.
  Zâriyat: 58
  50 ﴿ الْمَوْلَى ﴾el-MEVLÂ

  Efendi, sahip, veli.
  Bakara: 286
  51 ﴿ الْمُبِينُ ﴾el-MUBÎN

  Açık, net ve aşikâr olan.
  Nûr: 25
  52 ﴿ الْمُجِيبُ ﴾el-MUCÎB

  İcâbet eden, kabul eden.
  Hûd: 61
  53 ﴿ الْمُهَيْمِنُ ﴾el-MUHEYMİN

  Gözeten, kontrol eden.
  Haşr: 23
  54 ﴿ الْمُحِيطُ ﴾el-MUHÎT

  İhata eden, kuşatan.
  Fussilet: 54
  55 ﴿ الْمُقِيتُ ﴾el-MUKÎT

  Rızık veren, güç yetiren.
  Nisâ: 85
  56 ﴿ الْمُقْتَدِرُ ﴾el-MUKTEDİR

  İktidar sahibi, gücü yeten.
  Kamer: 55
  57 ﴿ الْمُؤْمِنُ ﴾el-MU’MİN

  İman edenlere eminlik veren, gü-venlik sağlayan, kullarının hak olan şeylerini tasdik eden.
  Haşr: 23
  58 ﴿ الْمُصَوِّرُ ﴾el-MUSAVVİR

  Şekil veren.
  Haşr: 24
  59 ﴿ الْمُتَعَالِ ﴾el-MUTEÂLİ

  En yüce, en yüksek.
  Ra’d: 9
  60 ﴿ الْمُتَكَبَّرُ ﴾el-MUTEKEBBİR

  Bütün büyüklük ve yücelik vasıflarını kendinde toplayan.
  Haşr: 23
  61 ﴿ النَّصِيرُ ﴾en-NASÎR

  Yardım eden.
  Enfal: 40
  62 ﴿ الرَّحِيمُ ﴾er-RAHÎM

  Merhamet eden, bağışlayan.
  Fâtiha: 1
  63 ﴿ الرَّحْمَانُ ﴾er-RAHMÂN

  Merhameti çokca olan.
  Rahmân: 1
  64 ﴿ الرَّقِيبُ ﴾er-RAKÎB

  Gözeten, murâkabe eden.
  Ahzâb: 52
  65 ﴿ الرَّءُوفُ ﴾er-RAÛF

  Çok esirgeyen, şefkat ve merhamet gösteren.
  Haşr: 10
  66 ﴿ الرَّزَاقُ ﴾er-REZZÂK

  Rızıkları yaratan, mahlukâtına bahşeden.
  Zâriyat: 58
  67 ﴿ الصَّمَدُ ﴾es-SAMED

  Her şey varlığını ve bekasını O’na borçludur. Her şey O’na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeyin başvuracağı, yardım dileyeceği tek varlık Odur.
  İhlâs: 2
  68 ﴿ السَّلامُ ﴾es-SELÂM

  Sâlim olan, selâmete çıkaran.
  Haşr: 23
  69 ﴿ السَّمِيعُ ﴾es-SEMÎ’

  İşiten, işitici.
  Nisâ: 58
  70 ﴿ الشَّاكِرُ ﴾eş-ŞÂKİR

  Karşılık veren.
  Bakara: 158
  71 ﴿ الشَّهِيدُ ﴾eş-ŞEHÎD

  Şâhid olan.
  Enâm: 19
  72 ﴿ الشَّكُورُ ﴾eş-ŞEKÛR

  Şükrün karşılığını veren.
  Şûrâ: 23
  73 ﴿ التَّوَّابُ ﴾et-TEVVÂB

  Tevbeleri çokca kabul eden.
  Nisâ: 16
  74 ﴿ الْوَاحِدُ ﴾el-VÂHİD

  Bir, tek, eşsiz, biricik.
  Gâfir: 16
  75 ﴿ الْوَارِثُ ﴾el-VÂRİS

  Bütün mahlûkât yok olduktan sonra bâki ve dâim olan.
  Enbiya: 89
  76 ﴿ الْوَاسِعُ ﴾el-VÂSİ’

  Herşeyi kaplayan, rahmeti herşeye şâmil, lütfu geniş olan.
  Bakara: 261
  77 ﴿ الْوَدُودُ ﴾el-VEDÛD

  Mahlûkâtını çok seven, çok sevilen.
  Hûd: 90
  78 ﴿ الْوَهَّابُ ﴾el-VEHHÂB

  Çokca hibe eden, bağışlayıp veren.
  Âli İmrân: 8
  79 ﴿ الْوَكِيلُ ﴾el-VEKÎL

  Vekil, koruyucu, güvenip dayanılan.
  Âli İmrân: 173
  80 ﴿ الْوَلِيُّ ﴾el-VELİYY

  İşleri üzerine alıp icrasını yüklenen, dost.
  Şûrâ: 28
  81 ﴿ الظَّاهِرُ ﴾ez-ZÂHİR

  Varlığı açık olan, aşikâr.
  Hadîd: 3


  Paylaş
  Kur’an’ı Kerim’de Geçen Allah’ın İsimleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Allahu tealanın doksan dokuz ismi bulunmaktadır. Bunlardan bir çoğu kuranı kerimde geçmektedir. Bazıları da peygamber efendimizin hadisi şeriflerinde zikredilmiştir.