islamda Aile ve Eşlere Tavsiyeleriniz Forumundan Karı Koca birbirini İsmen Çağırabilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Karı Koca birbirini İsmen Çağırabilir mi?

  Reklam
  Karı Koca birbirini İsmen Çağırabilir mi?
  Erkeğin hanımını adı ile çağırmasında bir mahsur yoktur. Fakat kadının kocasını ismen çağırması mekruh görülmüştür. Kadını kocasına karşı saygı göstermesi açıısndan "Beyefendi" gibi sıfatlarla çağırması çok daha güzeldir.
  Aynı şekilde ana-babayı ismi ile çağırmak mekruhtur.
  Yine kadının kocasına "oğlum", kocanın karısına "kızım" demesi tahrimen mekruhtur.

  Kaynak:
  Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN  Paylaş
  Karı Koca birbirini İsmen Çağırabilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Karı-koca birbirlerine nasıl seslenmeli?

  A
  ile hayatının huzurlu ve mutlu bir şekilde devam etmesi, hayatlarını ortaklaşa yürüten hanımla beyin birbirlerine karşı saygılı, merhametli ve şefkatli olmalarıyla mümkündür.


  Hanımına karşı şefkatli, anlayışlı ve tatlı davranan bey, o haneyi nasıl bir saadet yuvası haline getirirse; kocasına saygılı, itaat eden, sa-mimi olarak bağlı olan hanım da bu saadeti kat kat arttırır.Kan-kocanın ideal bir eş oldukları her hallerinden belli olur.

  Bu durum kalben birbirlerine olan bağlılıklarından, aile bütçesini birlikte düzenlemeye; genel davranışlarından çocukların terbiyesine; evde ya-pılması gereken işlerin ortaklaşa halledilmesine ve hattâ birbirlerini çağırırken, yekdiğerlerinden söz ederken hitap tarzlarına ve bahsediş şekline kadar her yerde kendisini gösterir.

  ışte, aile denen cennet yuvasının uyumunu temine yardımcı olan bir nokta da, eşlerin birbirlerini çağırırken, birbirlerinden söz eder-ken kullandıkları hitap tarzıdır.

  Meselâ, evin reisi olan bey, hanesinin bekçisi, çocuklarının annesi, hayat arkadaşı ve dert ortağı olan hanımını ismiyle çağırırken ona olan sevgisini hissettirirse veya sevgi-muhabbet ifade eden hitap şekil-leriyle çağırırsa; hanım da beyini çağırırken, samimi, sevgi dolu ifade-ler kullanırsa birbirlerine karşı olan saygı ve bağlılık, merhamet ve itaat mânâları daha açık bir şekilde görülür.

  ışte bu sır içindir ki, meşhur fıkıh âlimlerimizden ıbni Âbidin, ha-nımın, kocasını ismiyle çağırmasını mekruh sayar ve hitap ederken "efendi" diye çağırmasını tavsiye eder.( Hukuk-u ıslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu, 2:151; el-Ahvâlü'ş-şerîatil-ıslâmiyye, s. 187.)

  Hanımın, kocasını ismiyle çağırmasında her ne kadar dinî bir sorumluluk yoksa da, bu şekilde bir hitap tarzı az da olsa saygı his-sini zedeleyen bir hal değil midir? Çünkü bu ifadeler ıslâmî bir ter-biye ve görgü kuralıdır. Uyulmasında büyük hikmet ve faydalar vardır.

  Zaten daha önceki ıslâm toplumunda, bilhassa Osmanlıda bu gör-gü kurallarının en güzel şekilde yaşandığını görürüz.

  Evlât, babasına, "Bey babacığım", annesine, "Hanım anneciğim"; hanım, kocasına "Efendi, efendiciğim"; bey de hanımına "Hanım sultan" vs. saygı ve iltifat dolu sözlerle hitap ederlerdi.

  Ne zaman ki, Avrupa ile temaslarımız başladı, onların saygıdan, merhametten uzak âdetleri yer etmeye, kendi toplumları için geçer-li olan görgü kuralları bizim toplumumuzda da yaşanmaya başladı.

  ışte o zaman benliğimize nakşolmuş olan güzel örf ve âdetleri-mizden vazgeçer olduk. Farkında olmadan onlara uyduk.

  şimdi de kendi esas âdetlerimizi ve görgü kurallarımızı kendi dünyamızda yaşatmamızda hiçbir engel yoktur.

  O güzel esaslar kişisel hayatımızda, ailemizde, nihayet bütün bir toplum içinde yaşanır hale gelirse, şüphesiz, ahlâk dünyamızda arzu ettiğimiz seviyeye gelmiş olacağız.Alıntı 3. 3
  ALLAH RAZI OLSUN........O kulda karı koca öğretmen ark var. Eşine hep AHMET BEY diye hitap ederdi şaşardım. Gülümserdim nasıl oluyor bu diye demek olmalıymış ama bizde çok zor 4. 4
  evet biraz tuhaf oluyor düşünsenize sizden 5 yaş yada 1 yaş olsun büyük bir erkeğe helaliniz de olsa ismiyle hitap ediyorsunuz. ben sinirlendiğimi belirtmek için onu yapıyorum ama onun dışında kendimize özel güzel hitaplarımız var.kadın kocasını adı ile çağırmak,  kadının kocasını ismiyle çağırması,  islamda eşini ismi ile çağırmak,  dinimizde kadin kocasina ismiyle cagirabilirmi,  islamda eşini ismi ile çağırması,  kocası hanımını nasıl çağırmalı,  islamiyette kocasına ismi ile hitap etmesi