islamda Aile ve Eşlere Tavsiyeleriniz Forumundan Kadın, güzelliğini yalnız kocasının nazarına tahsis etmeli Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadın, güzelliğini yalnız kocasının nazarına tahsis etmeli

  Reklam
  İKİNCİ HİKMET
  Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alâka, yalnız dünyevî hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor Evet, bir kadın, kocasına yalnız hayat-ı dünyeviyeye mahsus bir refika-i hayat değildir Belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayattır
  Madem hayat-ı ebediyede dahi kocasına refika-i hayattır; elbette, ebedî arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı, başkasının nazarını kendi mehâsinine celb etmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lâzım gelir Madem mü'min olan kocası, sırr-ı imana binaen, onunla alâkası hayat-ı dünyeviyeye münhasır ve yalnız hayvânî ve güzellik vaktine mahsus, muvakkat bir muhabbet değil, belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayat noktasında esaslı ve ciddî bir muhabbetle, bir hürmetle alâkadardır
  Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddî hürmet ve muhabbeti taşıyor Elbette ona mukabil, o da kendi mehâsinini onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi, mukteza-yı insaniyettir Yoksa pek az kazanır, fakat pek çok kaybeder
  Şer'an koca, karıya küfüv olmalı, yani, birbirine münasip olmalı Bu küfüv ve denk olmak, en mühimi, diyanet noktasındadır Ne mutlu o kocaya ki, kadınının diyanetine bakıp taklit eder; refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur
  Bahtiyardır o kadın ki, kocasının diyanetine bakıp "Ebedî arkadaşımı kaybetmeyeyim" diye takvâya girer
  Veyl o erkeğe ki, saliha kadınını ebedî kaybettirecek olan sefahete girer
  Ne bedbahttır o kadın ki, müttakî kocasını taklit etmez, o mübarek ebedî arkadaşını kaybeder
  Binler veyl o iki bedbaht zevc ve zevceye ki, birbirinin fıskını ve sefahetini taklit ediyorlar, birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar 24 Lem'a (syf 198 - 199)


  Paylaş
  Kadın, güzelliğini yalnız kocasının nazarına tahsis etmeli Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu yazıyı bütün beylerin okumasını temenni ederim sağolasınız