islamda Aile ve Eşlere Tavsiyeleriniz Forumundan Dinimize göre nişanlı çiftlerin birbirine karşı tavırları nasıl olmalıdır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dinimize göre nişanlı çiftlerin birbirine karşı tavırları nasıl olmalıdır

  Reklam

  Dinimize göre nişanlı çiftlerin birbirine karşı tavırları nasıl olmalıdır


  Soru 1: Nikahdan önce 3 defa görüşmek diye bir sınır var mıdır veya böyle bir sınırlandırmanın islami kayaklardaki konumu nedir?

  Soru 2: Eğer böyle bir hüküm varsa bunun zamanımızla alakası ne düzeydedir?
  Cevap:
  Soruların teker teker cevabından önce bir genel giriş yapalım İslam'ın kaynakları her zaman ve her yerde insanların din ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya yeterlidir; ancak bu kaynaklardan çözümler üretecek, ilâhî ifadeleri belli şartlarda müminlerin hayatlarına uygulayacak olanlar alimlerdir ve onların çözüm çalışmalarına ictihad denir İslam değişmez, ama ictihad gerektiğinde değişebilir İctihadların toplandığı kitaplar "fıkıh ve fetva" kitaplarıdır Zamanımızdan önceki zaman dilimlerinde ve farklı coğrafyalarda ortaya konan ictihadlar (fıkıh) bazen bugün bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermeyebilir Bu durumda vazife, günümüzde yaşayan alimlere düşer, onların çağdaş ihtiyaçlara cevap vermek için kafa yormaları ve açıklama yapmaları (yeni fıkıh kitapları yazmaları) gerekir
  Sorularınıza gelince:
  Nikahtan önce ne kadar ve nasıl görüşüleceği ilahî kaynaklarda (vahiyde) sınırlandırılmış değildir; ileride iyi bir aile kurmak için tarafların birbirini tanımasını ve problem çıktığında bunun çözülmesini sağlayacak kadar ve şekilde görüşme yapılır

  Soru 3: Nişanın iki şahsın görüşmesinde bir etkisi yok mudur?
  Cevap:
  Nişan, evlenme akdi (nikah) sayılmaz, bu sebeple karşılıklı mahremiyet sınırları devam eder; başkalarından nişanlıların farkı, yukarıda işaret ettiğimiz gerekçelerle daha fazla ve farklı görüşme imkanından ibarettir

  Soru 4: Ailesinden sadece annesi ve abisinin bilgisi olarak (babası vefat etmiş) nikahlanmamızın sakıncası olur mu?
  Cevap:
  Ergenlik çağına gelmiş bir kız ile erkek, kendi irade beyanlarıyla evlenme akdi yapabilirler; ebeveynin ve akrabanın rızası, nikahta bulunmaları ahlak, âdet ve âdâb ile ilgilidir Bu Hanefîlerin ictihadıdır ve bana göre de isabetlidir Bazı mezheplerde kız, kendi nikahını kıyamaz (akitte taraf olamaz) onu velisi temsil eder Sizin sorunuzda erkek kardeş vardır, o velidir ve onun rızası ile (mezhepleri gerektiriyorsa akdi kızkardeşi adına yapması ile) evlenme akdi (nikah) oluşur

  Soru 5: Kadının dış elbisesiyle abilerimin veya kardeşlerimin veya yeğenlerimin yanına çıkmasının islami bir engeli var mıdır?
  Cevap:
  Kadın İslam'a göre tesettür ne ise onu gerçekleştirerek, soruda saydığınız kişilerin ve yabancıların yanına çıkabilir, onlarla konuşabilir, sosyal ve medeni ilişkilerini sürdürebilir

  Soru 6: Telefonda görüştüğümüzde birbirimize iltifat etmemizin bir sakıncası var mıdır?
  Cevap:
  Sakıncası yoktur  Paylaş
  Dinimize göre nişanlı çiftlerin birbirine karşı tavırları nasıl olmalıdır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nişanın yapılmasındaki asıl unsur çiftler ilişkilerini resmiyete bağlamadan önce birbirlerini en iyi şekilde tanımalarına olanak sağlamalarıdır.