islamda Aile ve Eşlere Tavsiyeleriniz Forumundan Fakir Bir Gencin İbretli Mektubu ve Verilen Cevap Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Fakir Bir Gencin İbretli Mektubu ve Verilen Cevap

  Reklam
  Fakir bir gencin ibretli mektubu

  Biz fakir gençlerin müşterek derdi, evlenip bir yuva kuramamaktır Tahsille birlikte para, hemen her kapıyı açıyor Bunlar yoksa, ister ağzınızla kuş tutun, ister salih olun faydası yok Çoğu, (Hem salih olsun, hem de zengin ve tahsilli olsun) diyor Üçünün bir arada bulunması her zaman mümkün mü? Salih olduktan sonra diğerlerinin üstünde durmalarının sebebini anlayamadık

  Tavsiye üzerine beş-on kişiye gittik Birisi, (Kardeşim, namaz kıl yeter Başka şey istemiyoruz) dedi Tamam dedim, işte bu oldu Kızın babası, (Madem bir yuva kuracaksın, yuvan sağlam olmalı Evine şunları al, nişanı yapalım) diyerek bir liste uzattı Bulaşık makinesi ve temizlik robotundan tutun da, mobilyaya kadar, ancak zenginlerin evinde bulunan bütün ev eşyalarını yazmış Hepsinin değeri beş-on milyarı aşıyor

  Listeyi veren zata gidip, (Vallahi ben banka soyamam) dedim Bana, tuhaf tuhaf bakarak, (Ne bankası, niçin soyacaksın?) dedi (Verdiğiniz listedeki eşyaları alabilmem için zengin olamadığıma göre, başka çıkar yol yok) dedim Son cevabı şu oldu: (Evlenecek genç, bu eşyaları hazırlamış olması gerekirdi Ben evladımı sokakta bulmadım Benim kızım bunlar olmadan iş yapamaz)

  (Hani namaz kılmam yeterliydi, madem kızına bunlar şartsa, kendiniz alın) diyemeden ayrıldım Başkalarına da gittim Onlar daha baştan, (Evin var mı, şunları alabilecek misin?) diye soruyorlar Benden hayır cevabını alınca, onlar da hayır diyorlar

  Bir de çok fakir bir ailenin kızına talip oldum Babası, (Biliyorsun, biz fakiriz Bütün düğün masraflarını sen yapacaksın Evine de hiç değilse, şu eşyaları alacaksın) dedi (Gücüm yettikçe alsam olmaz mı?) dedim (Öteki kızımı senin gibi birisine verdim Kuru evde, kızcağız perişan oldu Bunu da aynı duruma düşürmek istemiyorum) dedi

  Hiçbir problem çıkarmayan fakir birisine gittim O da, (Kızımı yalnız oturtacaksın, yanına anneni istemeyiz) dedi

  Diğer fakir arkadaşlarımız da buna benzer olaylarla karşılaştı Kimine kısa boylu dediler, kimine çirkin dediler Kimine de çok iri dediler Kimini de içgüveyi olarak istediler Fakat para ve tahsil olsaydı, belki bunlara hiç bakmazlardı

  Efendim, durumlar böyledir Bu gidişle evde kalacağımBir kızın küfvü [dengi] ne demektir? Ana babamız günahkâr diye mi başımıza bunlar geliyor? Asalet nedir?

  CEVAP
  Bahsettiğiniz olaylar, hemen her yerde, her zaman böyledir Asırlardan beri, (Şimdi rağbet güzel ile zengine) demişlerdir Bunu yıkmak çok zordur Bunu ancak, gerçekten dinine bağlı olanlar yıkabilir Bunlar hiç yok değildir Bize rastlamamışsa da mutlaka vardır (Onlar zengindir, bize kız vermez) diye suizan etmek de doğru olmaz Uygun görülen kapıları çalmalı, bir açan bulunur inşallah

  Allahü teâlâya dua edip hayırlısını istemelidir! Rabbimizin bir adı Mucib’dir Yani kendisine çevrilen elleri boş çevirmez, boş çevirmekten haya eder Yeter ki şartlarına uygun dua edilsin!

  Eskiden Ankara’da zengin, itibarlı bir zat varmış Evlenen herkes, ona danışırlarmış (Beyim, falancanın oğlu kızımızı istedi Verelim mi?) derlermiş Eğer kendileri uygun görürlerse, bu zat da, (Haydi hayırlı olsun) dermiş Eğer bu evliliğe rızaları yoksa, (Emriniz başımızın üzerine Fakat bir de kıza, dayısına, amcasına sorsak) derlermiş Sorup gelenler şöyle dermiş: (Efendim, emriniz başımızın üzerine, ben razıyım Fakat kız, (Beni evlendirmeye kalkarsanız, intihar ederim) diyor Amcası ile dayısı, (Ona kız vermeyiz, evlendirilirse, kan gövdeyi götürür) diyorlar Yine biz sizin emrinize göre hareket ederiz İtibarlı zat da, ister istemez, (İşin içinde kan varsa, elbette olmaz Bu işler iki tarafın rızası ile olur) dermiş O itibarlı zat, (Herkes bize kendi isteklerini onaylatmak için geliyor Hiç kimse bizim tavsiyemize uymuyor) diye yakınırmış

  Asaletin önemi
  Asalet, diğer hasletlerle birlikte olursa kıymetlidir Herkes Âdem aleyhisselamdan gelmiştir Her iyi kimsenin çocukları iyi olur, her kötünün çocukları da kötü olur diye bir kaide yoktur Hazret-i Âdem’in ve Hazret-i Nuh’un oğlunun biri kâfir olmuştur Nuh aleyhisselam ile Lut aleyhisselamın hanımı kâfir idi Ebu Cehil kâfirinin oğlu ise, insanların en üstünlerinden, yani sahâbi idi Peygamber efendimizin öz amcası Ebu Leheb kâfir idi Ana-babanızın günahkâr olmasından dolayı, sizlerin de iyi bir insan olamayacağı anlamını çıkarmanız çok yanlıştır Allahü teâlâ, kötüden iyi, iyiden kötü yaratır Kur’an-ı kerimde, birkaç yerde, (Ölüden diri, diriden ölü çıkarır) buyuruyor (Aİmrân 27)

  İslam âlimleri bu âyet-i kerimeyi açıklarken, (Kâfirden müslüman, müslümandan kâfir yaratır) buyurmuşlardır Bunun için, soyunuzdaki kimselerin kötü olması, sizlerin de kötü olacağını asla göstermez Hepimiz Âdem aleyhisselamdan geldik Dinimizde ırk üstünlüğü yoktur Allah indinde üstünlük ancak takva iledir

  Güzel huy bir asalettir
  Muteber olmayan bir kitapta diyor ki: (Asalet olmayınca, verilen terbiyenin fazla tesiri olmaz Bakırı ne kadar silip parlatsanız, üç gün sonra gene kararmaya başlar Sun’i parlaklık kısa bir zaman devam edebilir Altın hiçbir zaman pas tutmaz Silmezseniz bile parlaklığını yine muhafaza eder Şu hadise, asaletin ne kadar önemli olduğunu açık bir şekilde göstermektedir)

  Kitap muteber olmadığı gibi, bu fikir de, Kur’an-ı kerime ve hadis-i şeriflere aykırıdır

  Bir kimse, asil bir aileye mensup olmasa da, güzel huylu ise, dindar ise, onun için güzel huyu ve dindarlığı asaletten çok kıymetlidir

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (Güzel huy gibi asalet olmaz) [İMâce]

  (Kadın, malı, güzelliği, asaleti ve dindarlığı için nikah edilir Sen dindar olanı seç ki, maddi ve manevi nimete kavuşasın!) [Buhari]

  Nasihat ile asaletsiz insan da terbiye edilebilir Onun için Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Nasihat et, nasihat müminlere elbette fayda verir) [Zâriyât 55]

  Asaletsiz olanı da terbiye etmek mümkün olmasaydı, Peygamber efendimiz, (Ahlakınızı güzelleştirin) buyurur muydu? (İbni Lâl)

  Hazret-i Lokman’a sordular:
  - Edep, asalet, mal ve ilimden hangisi daha üstündür?
  - Edep asaletten, ilim maldan hayırlıdır Oğlu, Hazret-i Lokman’a sorar:

  - En iyi haslet nedir?
  - Dindar olmaktır

  - Peki babacığım, bu haslet iki olursa?
  - Dindarlık ve mal sahibi olmak

  - Üç olursa?
  - Dindarlık, mal ve haya

  - Dört olursa?
  - Dindarlık, mal, haya ve güzel ahlak

  - Beş olursa?
  - Dindarlık, mal, haya, güzel ahlak ve cömertliktir

  - Altı olursa?
  - Oğlum, bu beş haslet kimde olursa, o kimse takva ehli, temiz bir kimsedir, Allahü teâlânın dostudur, şeytandan uzaktır

  En şerefli kimseler
  Kur’an-ı kerimde ise mealen buyuruluyor ki:
  (Allah indinde en şerefliniz, takva ehli olanınızdır) [Hucurât 13]
  [Takva ehli olmak, Allah’tan korkup dinin emirlerine uymak ve yasak ettiklerinden kaçmak demektir]

  Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:
  (Bir kızın küfvünü [dengini] bulunca, hemen evlendiriniz!) [Tirmizi]

  Görülüyor ki, kadını, kızı küfvü ile evlendirmek lazımdır Küfv, erkeğin soyda, malda, din işlerinde ve şerefte kadına uygun olması demektir Küfv demek, zengin olmak, maaşı çok olmak demek değildir Küfv olmak, erkeğin salih müslüman olması, namaz kılması, içki içmemesi, yani İslamiyet’e uyması ve nafaka kazanacak kadar iş sahibi olması demektir Erkeğin, yalnız zengin olmasını, apartman sahibi olmasını isteyenler, kızlarını felakete sürüklemiş, Cehenneme atmış olurlar Kızın da namaz kılması, başı, kolu açık sokağa çıkmaması lazımdır  Paylaş
  Fakir Bir Gencin İbretli Mektubu ve Verilen Cevap Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gerçek manada salih olan bir kişi zengindir. Eline geçtikte eşinden çocuklarından esirgemez verir. Fakat artık salih bir insanın ne demek olduğu bilinmediği için başka özelliklerde aranmaktadır.