islamda Aile ve Eşlere Tavsiyeleriniz Forumundan Evlilikte Denklik Aranmalı mı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Evlilikte Denklik Aranmalı mı

  Reklam
  Evlilikte Denklik Aranmalı mı ?


  Evlilikte denklik mühimdir İslâm hukukunda buna (küfüv) tabiri kullanılmaktadır ki, taraflar terazinin iki gözü gibi birbirine eşit seviyede olmaları şeklinde düşünülebilir Ancak böylesine denklik bilmem kaçta kaç çiftte bulunur? Mutlaka bir tarafta bir konuda ağırlık, diğer tarafta da başka konularda ağırlık söz konusu olmaktadır
  Bu hususta mühim olanı, tarafların dindarlıkta denklik sağlamaları, hayatın temel mefhumlarında aynı anlayış ve inanış içinde olmalarıdır
  Şayet dindarlıkta denklik yoksa, birinin haram deyip uzak kaldığına öteki, “Bunda ne yar, çağın icabıdır” diyerek tercih etme temayülünde ise burada durup düşünmek gerek Zira bu temel konuda ayrılık ileride bir çok konularda da ayrılıkların olacağına işarettir Böylesine köklü ayrılıklar, tarafları mutlu ve bahtiyar olacakları bir hayata götürmez Biri başörtüsünün farz olduğunu düşünüyor, öteki ise açıklığın çağın gereği olduğunu söylüyor, mesele yapılmaması icab ettiğini ileri sürüyorsa denklik yok, farklılık var demektir
  Bu gibi hayati konular baştan iyi konuşulup tartışılmalı, sonundaki pişmanlığın pahalıya mal olacağını baştan iyi bilmelidir
  Bazı gençler gençlik gereği hislerine mağlup oluyor, zamanı gelince onları da yaparım diyor, ileride istediğim gibi islâmî giyime girecek, dinî hayata başlayacak, diyerek bir başlangıç yapıyorlar Tabii hislerinin baskısı geçip gerçek hayat anlayışlarıyla birbirine muhatap olmaya başlayınca bir sıkıntı da başlıyor
  Bu defa da, “Ne yapacağız?” diye çare aramaya yöneliyorlar Tabii iş işten geçtikten sonra
  Bana gelen sızlanmalardan anladığıma göre bazı gençlerimiz şampuan kurbanı Bazıları da dar pantolon hayranı Kimileri de makyaj ve boyanın mağlubu Tabii yağmur yağıyor, boya dökülüyor, süs bozuluyor, gerçek çehre olanca netliğiyle meydana çıkıyor, Bu defa da “Vay sen böyle miydin?” gibilerden feryad başlıyor Bundan sonrası iki tarafın da sızlanışı, feryad ve figanı şeklinde gelişiyor
  İşte bunun içindir ki, gençler tek başlarına karar vermemelidirler Çünkü gençler hislerinin etkisinden kurtulamaz, denkliğin var olup olmadığını tespitte yanılabilirler
  Gerçi son söz yine kendilerinin olacaktır, bunda kimsenin şüphesi yoktur Ama kendilerinin bilemeyecekleri, anlayamayacakları birtakım özellikleri tecrübe sahibi ana-babalar daha yakından tesbit edip anlayabilirler Öyle ise yaşlıları devreden çıkarmamalılar Denklik var mı, yok mu, onların gözüyle de tesbite çalışmalılar
  Zaten ana-babadan gizli evlilik hiçbir zaman tavsiye edilmez İmam-ı Şafii’de, velilerin izni olmadan nikah yapılamaz Hanefi’de ise, denklik olmadan nikah yapılmışsa ana-baba buna mani olabilir, müdahale hakkını kullanabilir
  Sonra Efendimiz (sav) de tavsiyede bulunmuş: “Nikahanınızı ilan edin, def çalarak da olsa etrafa duyurun” buyurmuştur
  Sözün özü, sonraki pişmanlık pahalıya patlamaktadır Çünkü yaz bitince yapraklar dökülüyor, ağaçlar öz varlıklarıyla meydana çıkıyorlar Meyvesiz ağaçlar ise sadece odun oluyorlar  Paylaş
  Evlilikte Denklik Aranmalı mı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Evlilik konusu gelip geçici bir heves olmadığı için kişilerin düşünceleri ve uyumları birbirleri ile örtüşmemesi gerekir ki ömür boyu anlaşmaları mümkün olabilsin.