Mumine Ahlak ve Edep ve Görgü Kuralları Forumundan Ana Babaya Karşı Adap Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ana Babaya Karşı Adap

  Reklam
  Ana Babaya Karşı Adap
  Ebu Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) yanında bir oğlu olan adam gördü. Rasûlüllah (s.a.v.) çocuğa:
  - Bu kimdir? dedi. Çocuk:
  - Babamdır cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.):
  - O halde onun önünde yürüme onun hoşlanmayacağı ve karşı çıkacağı birşey yapma ondan önce oturma ve onu adıyla çağırma" (451)
  Ebu Ğassân ed-Dabbi anlatıyor: Babamla birlikte yürüyordum. Derken Ebu Hüreyre (r.a.) ile karşılaştık. Ebu Hureyre:
  - Bu kimdir? dedi. Ben:
  - Babamdır dedim. Bunun üzerine o şöyle dedi:
  - Babanın önünde yürüme onun arkasından veya yanıbaşından yürü. Seninle onun arasına birisini alma babamın bulunduğu yerin çatısında dolaşma onu korkutursun baban sana bakarken önünde eti sıyrılmış kemik yeme belki onu canı ister." (452)
  (450) İmam Nevevf Riyazü's-Salihin adlı eserinde konu hakkında "Kitabu'l-Edeb" başlığı ile müstakil bir bölüm ayırmıştır. Orada her müslümanın bilmesi gereken birçok âdabı zikretrnektedir.
  (451) Nevevî Ezkâr s. 257-258 (İbnu's-Sünni'den naklen).
  (452) Heysemî Mecmau'z-Zevaid VIII 137.
  Muhammed Nûr Süveyd


  Paylaş
  Ana Babaya Karşı Adap Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  babama karşı hep bu saygıyı gösteririm o içeri girdiğinde ayağa kalkar o oturuna kadar oturmam.saol paylaşımın içinanne babaya karşı edeb,  anne babaya karşı gelmeme adabı