Mumine Ahlak ve Edep ve Görgü Kuralları Forumundan Alimlere Karşı Adap Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Alimlere Karşı Adap

  Reklam
  Alimlere Karşı Adap


  İmam Nevevi Ezkâr'ında der ki: "Adıyla çağırmamak gibi ana baba için uygulanan adap kaideleri aynen hatta fazlasıyla âlimler için de söz konusudur. Çünkü onlar Peygamberlerin varisleridir. O halde çocuğun âdet edinmesi için âlimlere karşı saygılı ve alçak gönüllü olmak onların hizmetine koşmak huzurlarında yüksek sesle konuşmamak onlarla olan ilişkilerde nazik
  Âlimlerin fazileti hakkında Yahyâ b. Muâz şöyle der: "İslâm ümmetine karşı âlimler ana ve babalardan daha merhametlidirler." Nasıl böyle olduğu sorulunca da şu cevabı verdi: "Çünkü ana ve babalar evladını dünya ateşinden âlimler ise ahiret ateşinden korurlar." (460)
  Bütün bunlardan âlimlerin huzurunda hürmet ve edebe riayet etmenin önemi anlaşılmaktadır. Bu konuda birçok kitap yazılmıştır. İbn Kuteybe'nin Edebu'l-Âlim ve'l-Müteallim'i ile Sem'âni'nin Edebu'l-İmlâ ve'l-İstimlâ sı bunlar ar1asındadır
  (457) Taberânı"nin rivayet ettiği bu hadisin senedi hasendir. Bkz. Heysemî VIII 156. (458) Münavî Feydu'l-Kadir V 483.
  (459) Buhârî el-Edebul-MÜtred I 731.
  (460) Gazzâli İhya I 11.
  kibar ve yumuşak olmak gerekmektedir." a.g.e.
  Muhammed Nûr Süveyd


  Paylaş
  Alimlere Karşı Adap Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razi olsun bacim..... 3. 3
  Allah razı olsun kardeşim...

  Yüce dinimiz İslam, insanın nasıl olması, nasıl yaşaması ve hareket etmesi hususunda Yüce Kitabımızda açıklamış ve Sevgili Peygamberimizi (O'na binlerce sâlat ve selam olsun )örnek almamızı emretmiştir...İşte bu konuya ışık tutan ayet meâli

  ''And olsum ki,Resulullah'da sizin için, Allahı ve Ahiret gününü ummakta olanlar, Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır'' (El-Ahzab/21