Mumine Ahlak ve Edep ve Görgü Kuralları Forumundan Tırnak Kesme Edebı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tırnak Kesme Edebı

  Reklam
  TIRNAK KESME EDEBI

  El ve ayak tırnakları beraberce kesilebilir mi? Bunun için belirli bir gün var mıdır?

  Kesilebilir. Tırnak kesmenin belirli bir günü yoktur. Gerektiği her an (yani uzayınca) kesilebilir. Önce ellerinkini, sonra ayaklarınkini kesmek, ellere sağ elin işaret parmağından başlayıp, eller avuç içleri birbirine gelecek şekilde birbirine yapıştırıldığında parmakların oluşturduğu daireyi sağa doğru giderek tamamlamak, sonra sağ ayağın küçük parmağından başlayıp sol ayağın küçük parmağında bitirmek müstehap görülmüştür. (6 Hattâb es-Sübkî, el-Menhel I/189) Gazalî`nin söyledigi budur. Bu konuda görüşler vardır. Efdal olan, tırnakların haftada bir kesilmesidir. Onbeş güne kadar bırakmasında da bir mahzur yoktur. Kırk günü aşması ise, harama yakın (tahrîmen) mekruhtur. Ama tırnakları çok uzayıp,sınırı aşmayacaksa, bekleyip cuma günü kesmek (özellikle camiye gidecek erkekler için) müstehaptır. Bu konuda Fetâvây-i Kâdihân`da şöyle denir: "Bir adam tırnak kesmek ya da saç traşı olmak için, cuma gününü belirlese; başka günlerde de bunun câiz olduğunu kabul etmekle beraber, cumaya kadar beklemesi tırnak kesmeyi çok geciktirmiş olsa, bu mekruh olur. Çünkü tırnakları uzun olanın rızkı kıt olur. Eğer çok geciktirmiş olmayacaksa ve cumayı hadîsin tavsiyesine uymak için bekliyorsa bu müstehaptır. Çünkü Aişe Validemizden nakledildiğine göre, Rasûllullah Efendimiz: "Kim cuma günü tırnaklarını keserse, Allah onun öbür cumaya kadar ve üç gün daha fazla belâlardan korur" (7 Kidihân (Hindiyye kenarında) NI/411; Hindiyye V/358 Benzer hadisler için bk. el-Hindî, Kenzu`I-ummâl VI/656 659; Tırnak kesmenin uygun zamanı olarak perşembeyi gösteren bir hadis vardır. Ancak bu, Deylemî`den başka hadis kaynaklarında zikredilmemektedir. Bk. Hindî, Kenz. VI/17256,17384  İslam Fıkhı Ansiklopedisi  Paylaş
  Tırnak Kesme Edebı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Akşam Kesilebilir Mi Diye Sormuştum 3. 3

  Gece tırnak kesilmez diyorlar Ne zaman kesmeli, tırnak kesmenin dinimizdeki yeri nedir acaba
  Tirnak Kesme Hakkinda


  Tırnak gece veya gündüz her zaman kesilebilir Haftanın her günü kesilebilir Cuma günü, cuma namazından sonra kesmek daha iyi olur

  Tırnağı uzun olanın rızkı meşakkat ile, sıkıntı ile hasıl olur
  Hadis-i şerifte, (Cuma günü tırnağını kesen, bir hafta, beladan emin olur) buyuruldu
  Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir Namazdan sonra kesmek efdaldır (Dürr-ül-muhtar)
  Hadis-i şerifte, Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir buyuruldu (EŞeyh)
  Başka bir hadis-i şerifte, Peygamber efendimizin Cuma günü namaza gitmeden önce, tırnaklarını keserdi Perşembe günü de tırnak kesmek caizdir
  peygamberimiz sav el tırnağını oval ,ayak tırnağını da düz kesmemizi sağlık vermiş,(edeb-ül müfred)

  Kesilen tırnakları gömmek iyi olur
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  Saç ve tırnağınızı toprağa gömün, büyücüler onlarla sihir yapmasın![Deylemi]

  Saç ve tırnakları yakmak caizdir Ancak toprağa gömmek daha doğru olur

  kesitigimiz tırnagı yakmak veya gömmek imkanımız yoksa toplayıp bir şeye sararak çöpe atmak da caizdir

  Bir başka kaynakta ise:
  İnsana ait 7 şeyin gömülmesini emrederdi: Saç, kan, tırnak, diş, pıhtılaşmış kan, perde, hayız kanı (Hâkim) 4. 4
  az evvel tırnaklarımı kestiğim için konuyu merak etmiştim teşekkür ederim ne kadar gün sonra mekruh oluyor bilmiyordum açıkcası, benim hadislerden öğrendiğim kadarıyla bir gün Peygamber sav. tırnaklarını keserken oradan geçen bir yahudi çocuk "bizim gibi kesiyor." demiş ve Peygamber sav. bunun üzerine tırnaklarını birer sıra atlayarak kesmeye başlamış. baş parmak-orta parmak-küçük parmak gibi sıra atlayarak kesmiş. ve bildiğim, duyduğum, düşündüğüm kadarıyla gece tırnak kesilmez diye annelerimizden o da annesinden dumuştur çoğumuzun mutlaka. eski devirlerde lamba, elektrik olmayışındna böyle söylenir. "temizlik imandandır" ise gece de tırnak kesilmesinde ne mahsur olabilir ki. elektrik varsa ortalığa saçılsa da görülebilir ve temizlenebilir öyle değil mi? 5. 5
  Allah razı olsun bilgiler içinpeygamber efendimiz tırnaklarını nasıl keserdi,  peygamber efendimiz tırnaklarını nasıl keserdi resimli,  peygamberimiz tırnaklarını nasıl keserdi,  peygamber efendimiz nasıl tırnak keserdi,  peygamberimiz nasıl tırnak keserdi,  peygamberimiz tırnağını nasıl keserdi,  tırnakları atlayarak kesmek