Mumine Ahlak ve Edep ve Görgü Kuralları Forumundan Meclis ve Sohbet Âdabı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Meclis ve Sohbet Âdabı

  Reklam
  Meclis ve Sohbet Âdabı

  Bir Mecliste oturulurken nasıl davranılacağı, mecliste yeni gelenlere yer açılıp açılmayacağı, ilim meclislerinde oturuş şekli gibi hususlara bakalım.
  Rabbimiz, Mücâdele sûresinin 11. Âyetinde meâleri şöyle buyurmaktadır:
  "Ey imân edenler! 'Meclislerde yer açın!' denilince yer açın ki Allah da size genişlik versin. Size 'Kalkın' denilince de kalkın..."
  Bir mecliste bir başkasını yerinden kaldırıp oturmak hoş değildir.
  İbn Ömer'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  "Sizden biriniz bir adamı oturduğu yerden kaldırıp sonra onun yerine oturmasın, fakat ona: 'Yer açınız, genişleyiniz!' (desin)."
  İbn Ömer (r.a.) kendisine yer vermek için kalkan bir kimsenin yerine oturmazdı. (İslâmi Hayat, c.3/32)
  Mecliste kime yer açılır?
  Hz. Ebû Hüreyre'nin (r.a.) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mecliste kime yer açılacağını şu şekilde beyan buyurmuştur:
  "Meclislerde yalnız üç kişiye yer açılır: Yaşlıya, yaşından dolayı. İlim sahibine, ilminden dolayı. Âdil sultana, sultanlığından dolayı." (Ramûz, c.2/480-7)
  Bir toplulukta iki kişinin arasına, onların izni olmadan oturulmaz.
  Hz. Amr İbni Şuayb (r.a.), Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu nakletmektedir:
  "İki adamın arasına izinsiz oturmak caiz olmaz." (a.g.e., c.2/485-3)
  İki kişinin arasında oturulmadığı gibi, iki kişi konuşurken de araya girilmez.
  Hz. İbni Ömer (r.a.) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) şöyle buyurduğunu naklediyor:
  "İki kişi gizli konuşurlarken aralarına girmeyin." (a.g.e.,c. 1/60-3)
  Bir toplulukta ayak ayak üzerine atarak oturmak iyi değildir. Bu gurur ve kibir alâmetidir.
  İlim meclislerinde oturma âdabı
  İlim meclislerinde otururken dağınık oturmak iyi değildir. Böylesi bir mecliste nasıl oturulacağını, Peygamber Efendimizden (s.a.v.) öğrenelim. Hz. Ebû Hureyre (r.a.) naklediyor:
  "Bir muallimin önüne veya ilim meclislerinde oturduğunuzda onlara, yaklaşın ve birbirinize yakın oturun. Câhiliye ehlinin yaptığı gibi dağınık oturmayın." (Ramûz, c. 1/41-8)
  Âlimlere, yalnızca ilim meclislerine geldiklerinde değil, her zaman hürmet göstermek gerekir.
  Ammar b. Ebi Ammâr, sahabenin ileri gelenlerinden Zeyd b. Sabit (r.a.) ile Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah (r.a.) arasında cereyan eden şu vak'ayı nakletmektedir:
  "Zeyd b. Sabit (r.a.) bir gün ata binmişti. İbn-i Abbas (radıyallahu anhüma) da onun üzengisinden tutmuş yaya olarak onunla birlikte yürüyordu. Zeyb b. Sabit ona: "Sen Resûlullah'ın amcası oğlusun. Rica ederim böyle yapma, dedi. İbn-i Abbas: "İlim adamlarımıza ve büyüklerimize karşı böyle davranmak bize emrolunmuştur," dedi.
  Bunun üzerine Zeyd b. Sabit: "Elini uzat" dedi ve İbn-i Abbas elini uzatınca eğilip, İbn-i Abbas'ın elini öptükten sonra: "Bize de Peygamberimiz'in ehl-i beytine karşı böyle davranmak emrolunmuştur," diye cevap verdi. (Hayâtü's Sahabe, c.3-5)
  Sahabelerdeki görgüye, nezakete, asalete, hassasiyete bakınız... İşte onlar böyleydi...
  Bir kimse hangi meclise giderse gitsin, yâ orada bizzat kendisi Allah'ı anmalı, Peygamber Efendimize selât ü selâm getirmeli, yahut böyle yapılmasını hatırlatmalıdır.
  Allah'ın anılmadığı bir mecliste hayır yoktur. Şayet bir mecliste lüzumsuz boş lakırdı edilmişse, bundan dolayı tevbe istiğfar etmelidir.
  Bir araya gelindiğinde, kesinlikte gıybet edilmemelidir. Gıybet edilmişse, ilgili kimselerden helâllik almak gerektir.
  Bir topluluğun bir toplulukla alay etmesi, yahut şahıslarla alay edilmesi çok çirkin bir davranıştır. İslâmiyette bu davranış yasaklanmıştır. Kur'ân-ı Hâkim'de meâlen şöyle ferman buyrulmaktadır:
  "Ey imân edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın; belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın; belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Birbirinizi ayıplamayın; birbirinize kötü lakaplar da takmayın. İmân ettikten sonra bir mü'mine fasıklık yakıştırmak ne kötüdür! Kim bu günahtan işler ve tevbe etmezse işte onlar zâlimlerin ta kendisidir." (Hucurât/11)  Paylaş
  Meclis ve Sohbet Âdabı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  birbirinize kötü lakaplar da takmayın
  bilmiyordum öğrendiğim iyi oldu hicran bacım saolmeclis adabı,  ilim ve sohbet meclisleri,  ilim ve sohbet meclis,  sohbet adabı nedir,  ilim ve sohbet mecli,  sohbet meclisi,  sohbet meclisleri ile ilgili hadisler