Mumine Ahlak ve Edep ve Görgü Kuralları Forumundan Cenaze ve Kabir Ziyareti Âdabı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cenaze ve Kabir Ziyareti Âdabı

  Reklam
  Cenaze ve Kabir Ziyareti Âdabı

  Cenaze Âdabı
  * Cenazeye katılmak, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Ebû Hüreyre'nin (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bu haklar konusunda şöyle buyurmaktadır.
  "Müslümanın Müslaman üzerindeki hakkı beştir: 1. Selam almak. 2. Hasta ziyaret etmek, 3. Cenazeye katılmak, 4. Davete icabet etmek, 5. Aksırınca teşmitte bulunmak." (İslami Hayat, c.3/342)
  * Müslüman şayet sekerat halindeki, yâni can çekişen bir Müslümanın yanında ise ona
  "La ilahe illallah" demeyi telkin etmelidir.
  * Vefatından sonra o Müslüman kardeşinin yıkanıp kefenlenmesi ve mezar bulunması işi ile ilgilenmelidir. Zira cenazenin yakınları o anda derin acı içerisinde bulunurlar. Bu gibi yapılması zaruri işlerin yükü de onların omuzuna yüklenilmemelidir.
  * Cenazeyi defnetmekte acele edilmelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  "Cenaze defninde acele ediniz. Eğer bu ölü iyi bir kişi ise, bu bir iyiliktir. Onu (bir an evvel kabirdeki) hayır ve sevabına ulaştırmış olursunuz. Eğer bu cenaze iyi bir kişi değilse, bu da bir ferdir. Bir an evvel omuzlarınızdan atmış olursunuz." (Buhârî, Cenâiz, 52)
  * Cenaze namazına iştirak etmenin büyük sevabı vardır.
  * Cenaze namazını kıldıktan sonra, cenaze defn olununcaya kadar bulunmanın sevabı da pek çoktur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu davranışı,
  "İki büyük dağ gibi sevap kazanmakla" müjdelemiştir, (İslami Hayat, c.3/361)
  * Cenazeyi kabre kadar taşımak bir mümine yapılacak en son hizmetlerdendir. Bu taşıma aynı zamanda bir ibadettir. Bilhassa namaz kılınan yerlerde, mezarlıkla namaz kılınan yerin yakınlığı durumlarında cenazeyi vasıta ile taşımak bu ibadeti terk etmek olur.
  * Sünnet üzere, cenazeyi tabutun dört tarafından dört kişi tutarak taşır. Tabutun dört tarafından onar adım taşımak müstehaptır. Daha çok taşımanın sevabı da çoktur. Önce cenaze sağ ön tarafından, sonra sağ arka tarafından taşınır. Sonra sol tarafına geçilerek sol ön ve sol arka tarafından omuzlanır. Böylece her tarafından onar adım olmak üzere kırk adım taşınmış olur. cenazeyi acele götürmek de müstehaptır. Zira o iyi bir kişi ise kabirde karşılaşacağı iyi hâle bir an önce kavuşturulmuş olur. Kötü bir kişi ise bir an önce şerrinden ve yükünden kurtulmuş olunur.
  * Cenazeyi takip edenler, yolda lüzumsuz lâkırdı etmezler. Yüksek sesle konuşmazlar. Hatta yüksek sesle zikretmez ve Kur'an okumazlar. Ölümü ve ahireti düşünürler.
  * Yakınlarını kaybeden kimselerin evine yemek göndermek veya götürmek sünnettir. Zira o aile o acı içerisinde yemeği düşünemez, onları bu külfetten kurtarmak lazımdır. Esma binti Ümeys (r.a.) bu mevzuyla ilgili şu hadis-i şerifi rivayet etmektedir:
  "Cafer İbn Ebû Talib şehid edildiği zaman Resûlullah (s.a.v.) ev halkının yanına döndü ve 'Cafer'in ailesi, cenaze ile meşguldür [üzüntülüdür]. Bunun için onlara yemek hazırlayınız' buyurdu." (Tirmizî, Cenaiz:21)
  Ölünün evinde yemek vermek, ölü sahibine başsağlığı dilemek, kabirleri zaman zaman ziyaret etmek sünnettir.
  Taziye Âdabı
  Bir yakını vefat eden mümine taziyede bulunmak İslâm ahlâkındandır. Ancak cenaze sahiplerinin acısını yenilememek için üç günden fazla taziyede bulunmak mekruh sayılmıştır. Diğer yandan cenazenin defninde bulunamayan uzaktaki kimseler üç günden sonra da taziyede bulunabilirler.
  Hz. Peygamber (s.a.s) üç güne kadar yas tutmaya izin vermiş ve şöyle buyurmuştur:
  "Allah'a ve Ahiret gününe iman eden kadına ölü için üç günden fazla yas tutmak helâl değildir. Ancak kocası için iddet süresi olan dört ay on gün yas tutması müstesnadır" (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VI, 292).
  Definden önce veya sonra ölüye ağlamak ittifakla caizdir. Ancak sesi yükseltmemek, çirkin sözler söylememek ve ağıt yakmamak gerekir. Çünkü oğlu İbrahim ölünce Hz. Peygamber (s.a.s) de ağlamış, yine kızının oğlu can çekişmekte iken kendisine arzedilince gözlerinden yaşlar boşanmıştır. Sebebi sorulunca da şöyle cevap vermiştir:
  "Bu, Allah'ın rahmetidir, onu kullarının kalplerine koymuştur. Allah ancak merhametli olan kullarına merhamet eder" (Buharî, Cenâiz, 44; Tevhîd, 25; Müslim, Cenâiz, 12, 106)
  Kabir Ziyareti Âdabı
  Vefat eden bir Müslümanın ardından yapılacak en güzel davranış; şayet varsa onun borcunu ödemekte yardımcı olmak, okuduğu Kur'ânı onun ruhuna hediye etmek ve onun için dua etmektir.
  Ölüm en büyük ders ve ibrettir. Dünya hayatına dalıp gaflette boğulmamak için zaman zaman kabirleri ziyaret etmek lazımdır.
  Ziyaretçi mezarlığa varınca yüzünü mezarlara döndürerek Peygamberimizin dediği gibi şöyle selâm verir:
  "Ey müminler ve müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selâm olsun. İnşaallah, biz de sizlere katılacağız. Allah'tan bize ve size âfiyet dilerim" (Müslim, Cenâiz, 104; İbn Mâce, Cenâiz, 36).
  Kabir ziyareti sırasında mezarda namaz kılınmaz. Kabirler asla mescid edinilmez. Kabre karşı da namaz kılmak mekruhtur. Kabirlere mum dikmek ve yakmak caiz değildir (Müslim, Cenâiz, 98; Ebû Dâvud, Salât, 24; Tirmizî, Salât, 236).
  Boş yere para harcandığı için, ya da kabirlere tazim için buralarda mum yakılmasını Hz. Peygamber yasaklamıştır. Kabrin üzerine oturmak ve mezarları çiğnemek mekruhtur (Müslim, Cenâiz, 33; Tirmizi, Cenâiz, 56).
  Kabirde ziyaretle bağdaşmayan edep dışı ve boş söz söylemekten, kibirlenip çalım satarak yürümekten sakınmak ve mütevâzı bir durumda bulunmak gerekir (Nesâî, Cenaiz, 100; Tirmizî, Cenaiz, 46). Kabirlere, küçük ve büyük abdest bozmaktan sakınmak gerekir. (Nesaî, Cenâiz, 100; ibn Mâce, Cenâiz, 46). Kabristanın yaş ot ve ağaçlarını kesmek mekruhtur. Kabir yanında kurban kesmek Allah için kesilse bile mekruhtur. Hele ölünün rızasını kazanmak ve yardımını elde etmek için kesilmesi kesinlikle haramdır. Bunun şirk olduğunu söyleyenler de vardır. Çünkü kurban kesmek ibadettir; ibadet ise yalnız Allah'a mahsustur. Kabirler Kâbe tavaf edilir gibi dolaşılıp tavaf edilmez. Ölülerden yardım istemek ve bunun için mezar taşlarına bez, mendil ve paçavra bağlamak kişiye yarar sağlamaz. Bazı kabir ve türbelerin hastalıklara şifalı geldiğine inanmak ve bunların taş, toprak ve ağaçlarını kutsal saymak İslam'ın tevhit inancı ile bağdaşmaz.  Paylaş
  Cenaze ve Kabir Ziyareti Âdabı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ALLAH RAZI OLSUN SADECE BU İKİ HUSUS ÇOK ÖNEMLİ ÇÜNKÜ SÜNNETTE BÖYLE BİRŞEY YOK  1.Ölünün evinde yemek vermek, ölü sahibine başsağlığı dilemek, kabirleri zaman zaman ziyaret etmek sünnettir. 2.okuduğu Kur'ânı onun ruhuna hediye etmek


  1) Ölümümü camilerden veya tellalla ilan ettirmeyin.
  2) Arkamdan hiç kimse feryat figan edip, ağıt yakarak ve ellerini dizlerine vurarak ağlamasın.
  3) Ben öldüğüm için hiç kimse ne benim evimde nede başka bir yerde Kur’an’ı Kerim okumasın veya OKUTMASIN
  4) Ben öldüğüm zaman
  İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun, Allahumme Ecirnî Fî Musibetî, Vahluflî Hayran Minha” deyin.
  5) Beni, Cavit K…….., Erol K…….., Cemal D…. ve Kadir D…. yıkayıp, kefenlesinler.
  6) Yıkama ve kefenleme işleri bitince, öğle veya ikindi namazlarını bekletmeden beni hemen gömün.
  7) Cenaze namazımı mezarlıkta kılın. Vakit namazını beklemeyin.
  8) Cenaze namazımı, Mustafa Y… kıldırsın! Eğer Mustafa Y…. yoksa Cavit K……..’in belirleyeceği kişi kıldırsın.
  9) Beni, kabre götürürken hızlı gidin.
  10) Beni kabre koyarken sağ yanıma, kıbleye doğru koyun ve “Bismillah ve Alâ Sünneti Rasulillah” deyin.
  11) Beni kabre koyduktan sonra üzerime üç avuç toprak atın.
  12) Kabrimin başında Kur’an’ı Kerim OKUMAYIN.
  13) Kabrimin üzerini bir karıştan fazla yükseltmeyin.
  14) Defin işlemi bittikten sonra bir devenin kesilip etinin dağılacağı zaman kadar yani yirmi, yirmi beş dakika kabrimin başında bekleyip bana dua edin.
  15) Defin işlemi bittikten sonra cenaze evinde toplanmayın. Çünkü benim sizin üzerinizdeki hakkım buraya kadardı. Allah-u Teâlâ hepinizden razı olsun.
  16) Cenaze evine yemek götürmek isteyenler, sadece benim aileme yetecek kadar götürsünler.
  17) Cenaze evinde insanlara yemek DAĞITMAYIN.
  18) Cenaze evinde toplanıp Kur’an’ı Kerim OKUMAYIN.
  19) Bana üç günden sonra ağlamayın.
  20) Perşembemi, kırkımı ve elli ikimi yapmayın.
  21) Benim için mevlüt okutmayın.
  22) Eşim hariç hiç kimse benim için üç günden sonra yas tutmasın.

  Not: Bunların tamamı Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sünnetidir. Okumuş olduğum hadislerden bunları anladım. Bu vasiyetim ile ilgili maddelerin hepsinin bir Sahih Hadisi vardır.
  Bunları öğrenmek isteyenler Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh)’in Ahkâmu’l-Cenâiz isimli kitabına bakabilir.

cenaze kuralları,  cenaze ziyareti,  mezarlık adabı,  taziye ziyareti adabı,  mezar ziyareti adabı,  cenazeye katılma hakkında ayet hadis,  kabir ziyareti görgü kuralları