Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Elhamdülillah. Elhamdülillah rabbil alemin
--------------------------------------------------------------------------------


Âlemler içinden âlemler yaratırsın alemleri zerreler içersine koyarsında oradanda bilinmeyen daha nice nice alemler yaratır yaratırsın. Bu sanat senin sanatındır sen yaradansın BARİ olan sensin en güzelini tasvir eylersin her şeyi yerli yerine koyarsında MUSAVVİR eylersin. Yarattığını başı boş bırakmaz onuda MUHEYMİN eylersin. Bu âlemler senden sorulur. Bu kainatın VALİ’si sensin. Varlık seninle kaimdir. Sen varsın ki varlığın anlamı var. KAYYUM olan sensin. Her şey senden haber bekler. Senin emrinle yüzer bu gemi bu hayat bu dünya güneş tüm evren. Sen ol dersin var olur yok ol dersin tarumar olur. MÜBDİ olan sen MELİK olan sen KERİM olan sen METİN olan sen KAVİ olan yine sensin ya rabbi. Senin bu AZAMET’inedir hamtlarımız Övgülerimiz dualarımız duy bizi. Sen MUCİB’sin. Dualara icabet edersin. Sen SEMİ’sin duyarsın şükrümüzü kabul et.ŞUKUR sensin. Şükürlerin karşılığını bolca verensin. Sen VAHHAB’sın istemesek bile lütfedersin. Sen MUKİD’sin sen REZZAK’sın. Kullarım yaşasın diye türlü türlü gıdalar halk edersin. Bizleri helalinden rızklandır. Az olsun haramlardan uzak olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim ERRAHMAN’sın ERRAHİM’sin sen öyle merhametlisin ki bu kâinat senin merhametinin eseridir. Sen bütün kullarına merhamet eylersinde bütün hayvanatı bitkileri canlı cansız varlıkları biz insanların emrine amade kılarsın. Senin mülkünden gani gani zenginliğinden rızklanırız. Sana inananda rızklanır inanmayanda. Sorarsın febi eyyi Ala irabbuki matkezziban. Hâşâ ne mümkün senin nimetlerin hiç yalanlana bilirmi gün gibi aşikârdır. Gizli ve saklı olan her şey seni işaret eder. Seni gösterir seni takdis eder tenzih eder. SUBHAN ALLAH der tesbih eder La ilahe İLLALLAH der tevhid eder.ALLAHU ekber der şahadet eder. Selatü selam der salavat eder. Bu nimetlerin sahibi odur der. Ancak seni bilmeyenler göremez görsede bilemez bilse de tanımaz yalan der. Seni bilmeyen ne bilirki Alimim diyen cahildir halimim diyen zalimdir Zenginim diyen fakirdir. Kalmıştır nefsinin zindanlarında hapis saltanatlar içinden kibirlenip durur. Zavallıdır çaresizdir gariptir. Bilmezler ki senin ikramındır her nimet. Her ikramda senin CELAL’indendir. ZÜLCELALİVELİKRAM olan sensin. Sorsan onlara derki; Ben çalıştım ben kazandım bu zenginlik benim der. EVVEL de sen AHİR de sen ZAHİR de sen BATIN da sen bu zengin ligin VARİS ide sen BAKİ kalacak yine sensin YARABBİ. Sen sabredersinde biz Günahkâr kullarına mühlet veririsin zaman tanırsın. Sen beklersin ki kullarım tövbekâr olsun diye çünkü sen HALİM sin RAUF sun GAFFAR sın GAFFUR sun tövbekâr kullarını daha çok seversin. Hele yanlışı görüpte doğrunun kıymetini bileni dahada çok seversin. Biliriz bu can bu bedende senin emanetindir. Biz kirlettik sen temizle YARAB. TEVVAP olan sensin. Tövbeleri kabul edersin sen istedikten sonra zorla yaptırmayıda bilirsin. CABBAR olanda MUKTADİR olanda sensin. Senin emrin zerrelere yazılmıştır. Varlığın suretine şükürlerle kazılmıştır. Görüyorum işte tüm evrende kandil kandil asılmıştır. Biliyorum işte dünyamıza dağlarla kazık kazık çakılmıştır bükmüştür boynunu almıştır emrini bu devran durdum yoruldum diyemez varacaktır menzile işte yıldızların karardığı o acı güne. Senin kudretin aşikardır KEBİR olanda sensin MÜTEKEBBİR olanda sensin sen her şeye KADİR sin. VEKİL’imiz sensin YARABBİ. YARABBİ bu dünyanında ALLAH ı sensin öbür dünyanın da çünkü sen MALİKİ YEVMİDDİN sin. Hesap gününün maliki sensin. Kapıların gümbür gümbür çalındığı insanların pervanelere döndüğü dağların atılmış yünler gibi parçalanıp ta göklerin dürülüp toplandığı yıldızların kararıp döküldüğü gün işte o gün sadece ve sadece senin hükmün ve adaletin geçerlidir. Sura üflenipte mezarlarımızdan dirilip sana raci olduğumuz gün hesaplar sorulmaya başlayınca; ELAMAN ELHAMAN ya HANNAN ya MENAN ye DEYYAN ya Rabbi esir velatuasir ya RAHMAN. Cevaplarımızı zorlaştırma kolaylaştır. Bizlere kahharlığını musallat eyleme çünkü sen KAHHAR sın sen öyle KAHHAR sınki; KAHHAR lığın karşısında cehennemler diz çöker şeytanlar feryat eder Azrail korkudan titrer İsrafil sura üfler Mikail secdede bekler Cebrail çaresizdir neyler. Biz günahkâr kullarına merhamet eylemezsen nice olur halimiz bize verdiğin rızkların zerresini bile karşılamaz amellerimiz. O gün ganiliğini tecelli kılda bizlere gani gani rahmet eyle ki günahlarımızdan bertaraf olalım. Çünkü sen RAHİM’sin bizlere vaatlerin var sen miadını tutarsın sana inanan kullarını yollarda bırakmazsın bizlerin noksanlarını tamamla günahlarımızı bağışla cennetine kabul et. İşte bunun için sana taparız senden medet umarız. Ümidimiz sensin ALLAHUSSAMED YARABBİ.Hu Valla Hüllezi La İlahe İlla Hu Huvarrahmanirrahim İyyakenağbudü ve İyyakenestaiyn Senden gayrı mabudumuz yoktur. Tutunacak ne bir dalımız sığınacak ne bir yerimiz vardır. Dönüşümüz yalnız sanadır. Biz yalnız sana taparız sana inanır senden yardım dileriz. Hayrihi ve Şerrihi Minallahi Hutaala biliriz senin hikmetine sual olunmaz. Hayırda senden şerde senden. Sen emredersin biz emrine taabbud oluruz çünkü mabudumuz sensin yaRABBİ. İhdinassıradelmüstakim ya Rabbi Bize hakkı hak olarak göster ona tabi kıl. Batılı batıl olarak göster ondan uzaklaştır. Bizleri takva üzerine dosdoğru insan eyle. Sen MUİZ sin sen MUZİL sin dilediğini aziz dilediğini zelil edersin. Bizleri her iki alemde perişan rezil edip dara düşürme. Sen hem DAAR hem NAFİ sin bizlere NAFİ liğini tecelli kılda güzelliklerle imtihan eyle kötülüklere mani ol. MANİ de olan MUNİ de olanGANİ de olan sensin ya RABBi. Sıradallazine Enamtealeyhim gayrılmağdubi aleyhim veleaddaallin. Bizlere veli kullarının gönderdiğin peygamberlerin arşı aladaki AHMED in yerdeki Muhammed Mustafa (S.A.V) efendimizin Kur’an-ı Kerim gösterdiği yolları göster. Bizleri o yollardan ayırma. O Yolara rab’deyle kıblesini şaşırmış kitabını kaybetmiş dinini unutmuş cehennemlik sapmış mağdupların yolunu gösterme bizleri o yollardan uzak tut yaRABBİ. Bizleri hidayete erdir. HADİ olan sensin RAŞİT olan yine sensin yaRABBİ. Okunan bu fatiha nasıl ki kur’an-ı Kerimi açıp nurlandırdıysa bizimde kalplerimizi aç mühürlerini sök şifrelerini çöz düğümlerini kes kalplerimizi nurlandır ki; pasları silinsin ruhlarımız aydınlansın. FETTAH olan sensin. yaRABBİ. Okunan bu fatihanın aydınlığından gelmiş geçmiş mezarlarında hapis hesap gününü bekleyen tüm mümin kullarına bir pay gönderdik sen kabul et yaRABBİ. Onların azaplarını azalt mezarlarını genişlet. Gönderdiğimiz fatihanın yüzü suyu hürmetine; kabirlerini nurlandır günahlarını mağfiret eyle. Onları da bizlerine de selamete erdir ki. Nebin Muhammed habibin Ahmet (S.A.V) efendimizin şefaatine nail olalım. Veli kullarına katılalım da cennetinden rızklanalım yaRABBİ.

AMİN


Paylaş
BİR DUA Mumine Forum