Dualar / Yakarışlar ve Dua Soru ve Cevaplar Forumundan Dua ederken büyük zatları vesile yapmak ve “onların hürmetine” diye dua etmek caiz mi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dua ederken büyük zatları vesile yapmak ve “onların hürmetine” diye dua etmek caiz mi

  Reklam
  Dua ederken büyük zatları vesile yapmak ve “onların hürmetine” diye dua etmek caiz midir?
  Duada büyükleri vesile yapmak caizdir. Özellikle Peygamberleri ve Peygamberimizi vesilesi yapmak, duanın kabulüne vesiledir. Nitekim ayette “Allah ve melekleri, Peygambere çok salavât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.”(1) buyurularak, bu hususa işaret edilmektedir.

  Ayrıca, Hz. Enes (r.a)’tan gelen bir hadiste de Efendimize getirilen salavatın önemine dikkat çekilerek şöyle buyurulmaktadır: “Kim bana (bir kere) salât okursa Allah da ona on salât okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir.”(2)

  Bu sebeple duada Peygamberler ve fazilet sahibi büyük kişiler, sahabeler ve veliler vesile yapılarak, Allah’tan bunların hatırına bir şey istenebilir. Yalnız günümüzde yapıldığı gibi, türbelerin başına varıp, mum yakmak, tel, çaput, ip bağlamak caiz değildir.

  Hz. Ömer’in (r.a) kendi hilafeti sırasında, kuraklık olunca Hz. Abbas (r.a)’ı alıp yağmur duasına çıktığı ve onun ellerini ellerine alarak; “Allah’ım! Bu senin Peygamberinin amcasının elidir. Bu el hürmetine bize yağmur ver” diye dua ettiği nakledilmektedir. Büyüklerimiz de öteden beri, “Allah’ım, Senin sevdiklerin ve seni sevenlerin yüzü suyu hürmetine (hatırına) bize merhamet eyle ve mağfiret eyle veya şu ihtiyacımı hasıl eyle...” diye dua etmişlerdir.

  (1) Ahzab, 33/56.
  (2) Nesâi, Sehiv 55, (3, 50);
  Arif Arslan  Paylaş
  Dua ederken büyük zatları vesile yapmak ve “onların hürmetine” diye dua etmek caiz mi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  1-en güzel isimler Allahındır. o halde ona o isimlerle dua edin(Araf 180)
  2- Ebu Hanife (Hanefi Mezhebinin Kurucusu Sayılan Alim) demiştir ki:
  "Dua edenin: Falancanın hakkı için " veya Peygamberlerinin ve resullerinin hakkı için yada kabe nin hakkı için gibi sözlerle Allah'a yalvarması mekruhtur." (El Akidetüttahaviyye Şerhi sayfa 234 , Fıkhı Ekber şerhi sayfa 198)
  3-" "bir kimsenin Allahtan başkasıyla dua etmesi doğru değildir. " "Senin yarattıklarının hakkı için" gibi sözlerin kullanılmasını çirkin görüyorum. "
  demiştir.(fıkhul ekber şerhi sayfa 198)

  İmamı Azam Ebu Hanife'nin yukarıdaki görüşlerinde de açıkça belirttiği gibi ; "duada Peygamberler ve fazilet sahibi büyük kişiler, sahabeler ve veliler vesile yapılarak, Allah’tan bunların hatırına bir şey istenemesi" nin yanlış olduğu açıkça görülmektedir.

  Peygamberimizin değeri tüm müslümanlar için malumdur. adı anıldığında salavat getirilmesi gereklidir fakat bunun onu vesile edinmekle bir ilgisi yoktur.