Dualar / Yakarışlar ve Dua Soru ve Cevaplar Forumundan Kaside-i ercüzeye nasıl ulaşabiliriz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kaside-i ercüzeye nasıl ulaşabiliriz?

  Reklam
  Kaside-i ercüze

  Soru

  Kaside-i ercüzeye nasıl ulaşabiliriz?


  Cevap

  Değerli kardeşimiz;
  Hz. İmam-ı Ali (R.A.) tarafından bahr-ı recez vezni üzere yazılan ve istikbalden haber veren meşhur kasidenin adı.(Mecmuat-ül Ahzab'ın 582. sahifesinden 597. sahifesine kadar o Ercuzedir. O Ercuzenin mevzuu ve içindeki maksad-ı aslî; İsmi A'zamı tazammun eden altı ismin ehemmiyetini beyan etmek, hem o münâsebetle istikbaldeki bir kısım umur-u gaybiyeye ve te'sis-i İslâmiyette bir kısım mücâhedâtını işâret etmektir. Evet, Hz. İmâm Üstâdı olan Habibullah'dan (A.S.M.) aldığı dersin bir kısmını işarî bir surette zikrediyor... L.)
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Kaside-i ercüzeye nasıl ulaşabiliriz? Mumine Forum

ercuze duası,  kasidei ercuze,  ercuze