Dualar / Yakarışlar ve Dua Soru ve Cevaplar Forumundan Mümin ölüler için af dilemek onların günahlarını affettirir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mümin ölüler için af dilemek onların günahlarını affettirir mi?

  Reklam
  Mümin ölüler için af dilemek onların günahlarını affettirir mi?

  Soru

  Müminin mümine duası kabul ediliyor diye biliyorum ölen kişi için Allahtan af dilesek ve bu kişinin günahları olsa dahi bizim dualarımızla af edilirmi?


  Cevap

  Değerli kardeşimiz;
  Özellikle anne, baba diğer akraba ve dostların kabirleri, ruhları için Allah'a dua ve istiğfar etmek amacıyla ziyaret edilir. Ölüler adına yapılan hayır ve hasenâtın sevabının onlara ulaşacağı sahih hadis ve icmâ delili ile sabittir. Ölüler ziyaret edilirken, onların ruhları için Allah'a dua edilir, Kur'an okunur, yapılan iyiliklerin sevabı bağışlanır. Kabre ağaç dikmek sevabtır. Dikilen ağaç ve bitkinin ölünün ruhundan azabın hafifletilmesine sebep olacağına dair hadisler vardır. Hristiyanların yaptığı gibi kabre çelenk götürmek mekruhtur.

  Dua ve istiğfarın ölülerin ruhları için faydalı olacağına şu ayet-i kerime de delâlet eder: "Ey Rabbimiz, bizi ve iman ile bizden önce geçmiş olanları yarlığa. İman etmiş olanlar için kalbimizde bir kin bırakma" (el-Haşr, 59/10). Bu konuda varid olan pek çok hadis vardır (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 509; VI, 252; İbn Mâce, Edeb)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Mümin ölüler için af dilemek onların günahlarını affettirir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Öldükten sonra sevap hanesinin kapanmaması onlara okunacak olan dua ve kuranı kerimi hatimlerinin sevaplarına katılacağı ve günahlaırnı azaltarak cezalarını hafifleteceği anlamına gelmektedir. 3. 3
  Cem
  Kurandan delili olmayan hersey palavradır.ölüye yapilan dua kabul edilirmi,  ölmüş insanın günahlarin affi için dua,  ölmüşlerimize okunacak dualar,  günahlarımızın affı için dua,  ölmüş birinin günahlarını nasıl