Dualar / Yakarışlar ve Dua Soru ve Cevaplar Forumundan Namazdan sonra Allahümme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram demenin hükmü nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazdan sonra Allahümme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram demenin hükmü nedir?

  Reklam
  Namazdan sonra Allahümme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram demenin hükmü nedir?

  Soru

  Her namazdan sonra Allahümme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram diyorum. Bunu cami de okundugu sıralar ögrenmiştim. Anlamını söylerseniz ve nerede ne şekilde okunacağı hakkında bilgi verirseniz memnun olurum?


  Cevap

  Değerli kardeşimiz;
  Hz. Sevbân (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) selam verip (namazdan çıkınca) üç kere istiğfarda bulunup: "Allahümme ente'sselâm ve minke'sselâm tebârekte ve teâleyte yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm. (Allahım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin)" derdi."

  [Müslim, Mesâcid 135, (591); Tirmizî, Salât 224, (300); Ebû Dâvud, Salât 360 (1513); Nesâî, Sehv 80, (3, 68).]

  AÇIKLAMA:

  1-Müslim'in rivâyetinin devamında şu ziyâde yer alır: Velîd der ki: "Evzâî'ye, sordum, hadiste zikredilen istiğfar nasıl olur?" Bana: "Estağfirullah estağfirullah dersin" diye cevap verdi".

  2-Selâm, Allah'ın isimlerindendir. Hadiste: "Allahım sen, mahlûkata has her çeşit kusurlardan, noksanlıklardan selâmettesin, uzaksın" demektir. "Selâmet de sendendir" sözü de, "İnsanlara selâmeti sen verirsin, dilersen sen alırsın, selâmetin varlığı da yokluğu da sendendir" mânasını ifâde eder.

  Tebârekte, mübârek oldun, münezzeh oldun mânalarına gelir. Bu tâbirin aslı bereket'tir. Bereket ise kesret, çokluk ve nemâ (artma) mânasına gelir. "Celâl ve kemâl sıfatlarının çokluğu sebebiyle, noksan sıfatlardan uzaksın, büyüksün..." gibi mânalarla te'vil edilebilir. Hülâsa, selam verdikten sonra okunan bu zikr, hürmet makamında sena ve tenzih maksadıyla söylenmektedir.

  Kütub-u Sitte Şerhi, Prof.Dr. İbrahim Canan, Cilt 16-17

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Namazdan sonra Allahümme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram demenin hükmü nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namaz bittikteb selam verdiksen sonra söylenmektedir.Aslında bu da bir tesbihtir.Farz ibadet olan namaz kılındıktan sonra Allah'a sığınma ve selam ve selamet anlamlarındadır.allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram anlamı,  entesselam minkesselam,  allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram anlamı,  allahümme entesselâmü ve minkesselâm. tebârekte yâ zel- celâli vel-ikram anlamı,  allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram,  allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram,  allahümme entesselâmü ve minkesselâm. tebârekte yâ zel- celâli vel-ikram ne demek