Dualar / Yakarışlar ve Dua Soru ve Cevaplar Forumundan Namazda okunan tesbihlerin anlamları nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazda okunan tesbihlerin anlamları nedir?

  Reklam
  Namazda okunan tesbihlerin anlamları nedir?

  Soru

  Subhane rabbiyel azim, subhane rabbiyel ala, semiallahu limen hamideh, rabbena lekel hamd, subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvte illabillahil alyyil azim, Allahümme entes selam veminkes selam tebarekte ya zelcelali vel ikram, estağfirullah, Allahümme einni alazikrike ve şükrike ve hüsnel ibadetike" dualarının anlamları nedir?


  Cevap

  Değerli kardeşimiz;
  Subhane Rabbiyel Azim: Benim Rabbim, eksikliklerden münezzehtir, büyüktür.

  Subhane Rabbiyel Ala: Benim Rabbim pek yücedir. Bütün eksikliklerden tenzih ederim.

  Semiallahu limen hamideh: Allah kendine hamdeden kimseyi duyar.

  Rabbena lekel hamd: Ey Rabbimiz! Bütün övgüler sanadır.

  Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim: Allah şerikten ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allaha mahsustur. Allahtan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi olan Allaha mahsustur.

  Allahümme entes selam veminkes selam tebarekte ya zelcelali vel ikram: Allahım sen selamsın, selamet de ancak sendendir. Şanın yücedir Ey Celil ve İkram sahibi.

  Estağfirullah: Allaha istiğfar eder beni affetmesini isterim.

  Allahümme einni ala zikrike ve şükrike ve hüsnel ibadetike: Ey Allahım! Bana seni zikretme, sana şükür ve güzelce ibadet etme hususunda yardımcı ol.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Namazda okunan tesbihlerin anlamları nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tesbihatler dinimizde çok önemlidir.İnsanların Allah'ı zikretmeleri,dua etmeleri,ondan yardım istemeleri,hep Allah'ın yüce isimleri ile yapılmaktadır.Yani tesbih çekmek ve bu tesbihatleri söylemek aslında bir çeşit ibadet etmektir.sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete anlamı,  subhanallahi velhamdülillahi,  suphan allahu velhamdulullahı,  subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe anlamı,  sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber anlamı,  subhanallah velhamdülillah vela ilahe,  sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber anlamı nedir